Mesto (Slovensko)

Mesto je v právnom systéme Slovenskej republiky (SR) postavenie, ktoré obci udelí Národná rada SR po splnení podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (pozri kapitolu Vyhlásenie obce za mesto). Mesto je – rovnako ako obec – samostatným územným samosprávnym a správnym celkom SR. Mesto má svoje územie, ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území. Mesto je právnickou osobou, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt a ktorí vykonávajú samosprávu mesta (pozri miestna územná samospráva) prostredníctvom volených orgánov mesta (primátora, mestského zastupiteľstva), miestnym referendom a zhromaždením obyvateľov mesta. Samosprávna pôsobnosť mesta môže byť obmedzená len na základe zákona.

Obec používa pred svojim názvom pomenovanie mesto. Pri výkone samosprávy používa symboly – erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a mestské insígnie.

Vyhlásenie obce za mestoUpraviť

Článok 70 Ústavy Slovenskej republiky sa zmieňuje o spôsobe vyhlásenia obce za mesto. Vzhľadom na stručnú formuláciu toho ústavného článku si táto problematika vyžaduje konkretizáciu zákonom. Podrobnú úpravu obsahuje zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 22 a Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie územných zmien (SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009) a zákon o obecnom zriadení (369/1990). Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za mesto tú obec, ktorá:

 • je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom,
 • zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
 • má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
 • má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,
 • má najmenej 5 000 obyvateľov.

Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov ak je to opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných uvedených predpokladov. Podaniu žiadosti o pridelenie postavenia mesta musí predchádzať referendum obyvateľov obce. Obec podáva žiadosť o vyhlásenie za mesto po spomínanom hlasovaní obyvateľov obce, ktoré malo pozitívny výsledok prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja, v obvode, ktorého sa obec nachádza. Ak malo referendum negatívny výsledok, žiadosť o vyhlásenie obce za mesto obec nepodá. Referendum s negatívnym výsledkom bolo v minulosti napríklad v terajšom meste Gabčíkovo, kde sa obyvatelia vyjadrili proti vyhláseniu tejto obce za mesto.

Obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vyhlásenie obce za mesto podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky aj so svojím stanoviskom najneskôr do konca septembra kalendárneho roka. Vo svojom stanovisku krajský úrad uvedie jednoznačné odporučenie, alebo neodporučenie vyhlásenia obce za mesto a dôvody, z ktorých obvodný úrad pri odporučení alebo neodporučení vychádzal. Obvodný úrad v sídle kraja ďalej uvedie údaje o historickom vývoji obce, prínos mesta pre jeho okolie a kraj a vyhodnotenie plnenia podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Obec za mesto vyhlasuje k 1. januáru Národná rada SR na návrh vlády SR. Ak bolo obci pridelené postavenie mesta, obec pred svojím názvom používa pomenovanie mesto. 1. januára 2016 pribudli na Slovensku 2 nové mestá Gabčíkovo na juhu a Turany na severe Slovenska. 1. januára 2020 pribudlo na Slovensku 1 nové mesto Nesvady na juhu Slovenska. Počet miest na Slovensku je 141.

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na jeho základe vydá vláda obci osvedčenie o vyhlásení obce za mesto.

Najväčším mestom na Slovensku je Bratislava (437 725 obyvateľov k 31. 12. 2019[1]) a najmenšími sú Dudince (1 395 obyvateľov) a Modrý Kameň (1 624 obyvateľov).

Najväčšie obce bez postavenia mestaUpraviť

K 31. 12. 2019 (podľa Štatistického úradu):

(poradie; názov obce; okres; počet obyvateľov)

 1. Smižany SN – 8751 obyv.
 2. Bernolákovo SC – 8194 obyv.
 3. Dunajská Lužná SC – 7 117 obyv.
 4. Jarovnice SB – 7 027 obyv.
 5. Ivanka pri Dunaji SC – 6835 obyv.
 6. Chorvátsky Grob SC – 6 328 obyv.
 7. Čaňa KS – 6056 obyv.
 8. Beluša PU – 5947 obyv.
 9. Oščadnica CA – 5720 obyv.
 10. Raková CA – 5557 obyv.
 11. Zákamenné NO – 5510 obyv.
 12. Lendak KK – 5352 obyv.
 13. Skalité CA – 5243 obyv.
 14. Rabča NO – 5106 obyv.
 15. Šenkvice PK – 5095 obyv.
 16. Čierny Balog BR – 5090 obyv.
 17. Tvrdošovce NZ – 5082 obyv.
 18. Dvory nad Žitavou NZ – 5044 obyv.
 19. Veľká Lomnica KK – 4983 obyv.
 20. Rudňany SN – 4727 obyv.
 21. Sučany MT – 4 714 obyv.
 22. Veľké Úľany GA – 4689 obyv.
 23. Pavlovce nad Uhom MI – 4687 obyv.
 24. Valaliky KS – 4683 obyv.
 25. Rovinka SC – 4669 obyv.
 26. Slovenský Grob PK – 4615 obyv.
 27. Markušovce SN – 4606 obyv.
 28. Ľubica KK – 4585 obyv.
 29. Čierne CA – 4453 obyv.
 30. Cífer TT – 4370 obyv.
 31. Cabaj-Čápor NR – 4300 obyv.
 32. Komjatice NZ – 4282 obyv.
 33. Močenok SA – 4281 obyv.
 34. Teplička nad Váhom ZA – 4249 obyv.
 35. Trenčianska Teplá TN – 4244 obyv.
 36. Veľké Zálužie NR – 4238 obyv.
 37. Palárikovo NZ – 4189 obyv.
 38. Šoporňa GA – 4154 obyv.
 39. Bošany PE – 4123 obyv.
 40. Terchová ZA – 4076 obyv.
 41. Štiavnik BY – 4019 obyv.
 42. Nižná TS – 4017 obyv.
 43. Lednické Rovne PU – 4011 obyv.
 44. Kanianka PD – 4009 obyv.
 45. Borský Mikuláš SE – 3999 obyv.
 46. Kúty SE – 3998 obyv.
 47. Oravská Polhora NO – 3997 obyv.
 48. Jelka GA – 3982 obyv.
 49. Čachtice NM – 3905 obyv.
 50. Lehota pod Vtáčnikom PD – 3870 obyv.
 51. Veľká Ida KS – 3867 obyv.
 52. Varín ZA – 3859 obyv.
 53. Podbrezová BR – 3797 obyv.
 54. Trstice GA – 3775 obyv.
 55. Veľké Rovné BY – 3750 obyv.
 56. Most pri Bratislave SC – 3716 obyv.
 57. Marcelová KN – 3714 obyv.
 58. Bánov NZ – 3703 obyv.
 59. Jasov KS – 3695 obyv.
 60. Tešedíkovo SA – 3688 obyv.
 61. Novoť NO – 3683 obyv.
 62. Liptovské Sliače RK – 3676 obyv.
 63. Bystrany SN – 3666 obyv.
 64. Turňa nad Bodvou KS – 3646 obyv.
 65. Valaská BR – 3627 obyv.
 66. Veľké Leváre MA – 3617 obyv.
 67. Ľubotice PO – 3602 obyv.
 68. Zborov BJ – 3571 obyv.
 69. Malinovo SC – 3569 obyv.
 70. Okoč DS – 3552 obyv.
 71. Rohožník MA – 3524 obyv.
 72. Zlaté Klasy DS – 3516 obyv.
 73. Nálepkovo GL – 3509 obyv.
 74. Svrčinovec CA – 3487 obyv.
 75. Trenčianska Turná TN – 3485 obyv.
 76. Štrba PP – 3483 obyv.
 77. Lomnička SL – 3472 obyv.
 78. Miloslavov SC – 3469 obyv.
 79. Oravská Lesná NO – 3443 obyv.
 80. Belá nad Cirochou SN – 3399 obyv.
 81. Belá ZA – 3380 obyv.
 82. Zohor MA – 3380 obyv.
 83. Horná Súča TN – 3360 obyv.
 84. Smolenice TT – 3354 obyv.
 85. Trenčianske Stankovce TN – 3351 obyv.
 86. Prakovce GL – 3342 obyv.
 87. Bátorove Kosihy KN – 3335 obyv.
 88. Horné Saliby GA – 3282 obyv.
 89. Rosina ZA – 3278 obyv.
 90. Slovenská Ľupča BB – 3257 obyv.
 91. Neded SA – 3223 obyv.
 92. Vlčany SA – 3220 obyv.
 93. Nitrianske Pravno PD – 3216 obyv.
 94. Hranovnica PP – 3178 obyv.
 95. Pata GA – 3174 obyv.
 96. Nesluša KN – 3168 obyv.
 97. Klenovec RS – 3159 obyv.
 98. Dolná Súča TN – 3080 obyv.
 99. Mútne NO – 3068 obyv
 100. Lozorno MA – 3056 obyv

ReferencieUpraviť

 1. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava : Štatistický úrad SR, rev. 2020-03-12, [cit. 2020-03-15]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť