Miestna územná samospráva

Miestna územná samospráva alebo skrátene miestna samospráva je územná samospráva na úrovni nižšej ako región. Pojem miestna samospráva sa niekedy trocha nepresne používa ako synonymum pojmu územná samospráva (teda vrátane regionálnej samosprávy).

Na európskej úrovni sa miestnou samosprávou ("local self-government" resp. v istých kontextoch "local authorities") zaoberá predovšetkým Európska charta miestnej samosprávy z roku 1985.

Miestna územná samospráva na Slovensku

upraviť

Na Slovensku ju tvoria obce a mestá ako právnické osoby a ich prípadné združenia (štvrtá hlava Ústavy SR). Okrem miest Bratislava a Košice, ktoré majú dvojúrovňový systém samosprávy, majú ostatné obce jednoúrovňový systém samosprávy. Obce (a mestá) vykonávajú originálne (vlastné) kompetencie alebo prenesené kompetencie štátnej správy na konkrétne vymedzenom území.