O organizácií pozri Vlajka (organizácia).
Schéma a vyobrazenie vlajky Európskej únie

Vlajka (veľmi zriedkavo vejka - pozri nižšie) je kus textilu s pevne stanoveným tvarom, pomerom strán a farebným vzorom, ktorý symbolizuje alebo označuje príslušnosť ku skupine, organizácii, územnej jednotke alebo štátu, alebo slúži na signalizáciu, a ktorý sa pripevňuje na vlajkovú žrď alebo vlajkový stožiar pomocou očiek a lanka tak, aby vial vo vetre vodorovne a aby ho bolo možné vztyčovať (vyťahovať) a spúšťať.

Štátna vlajka je oficiálnym symbolom príslušného štátu.

Náuka o vlajkách sa nazýva vexilológia.

Vlajka a zástava

upraviť

Vlajka sa často mýli so zástavou. Rozdiel medzi vlajkou a zástavou je taký, že vlajka sa vztyčuje (vyťahuje/spúšťa po stožiari či žrdi), má predpísaný pomer strán a je umiestnená vodorovne, kým zástava sa nosí (nevyťahuje/nespúšťa sa, ale je pevne spojená priamo so žrďou), nemá predpísaný pomer strán a nemusí byť umiestnená len vodorovne.

Etymológia a tvar vejka

upraviť

Slovo vlajka je prevzaté z češtiny a istý čas sa navrhovalo nahradiť ho jazykovo vhodnejším tvarom vejka (keďže české vlaje = slovenské veje), pričom tvar vejka sa neujal[1][2], ale ojedinele sa vyskytuje [3].

Galéria vlajok

upraviť

Pozri aj

upraviť
  1. Slová zástava, vlajka, prápor, štandarda ako termíny. Slovenská reč, 1949, roč. XIV, čís. 7-8, s. 262 – 263. Dostupné online [cit. 2023-01-24].
  2. Rozličnosti - vlajka? In: Slovenská reč, december 1940, 4, S. 127 [1]
  3. FERKO, M. Svätopluk 3. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975. S. 138

Externé odkazy

upraviť