Zastupiteľstvo

skupina ľudí, ktorí sa stretávajú, aby konzultovali, uvažovali alebo prijímali rozhodnutia

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávneho celku zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávneho celku.

Podľa toho o aký samosprávny celok ide poznáme obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo a zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

Externé odkazy upraviť