Portál:Jazyk/Vedeli ste


ArchívUpraviť

Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December

JanuárUpraviť

 • Toki pona (symbol na obrázku), umelý jazyk vytvorený v roku 2001, používa len okolo 120 – 125 základných slov?
 • Fínčina má síce len jeden rod, ale päťnásť pádov?
 • Názov umelého jazyka Esperanto znamená v preklade "dúfajúci"?

FebruárUpraviť

 • Slovenčina má sedem pádov, z ktorých moderná slovenčina používa iba šesť (nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál). Piaty pád (vokatív) v modernej slovenčine vypadol.
 • Medzi jazykmi sú aj ďalšie pády napr.: ablatív (pád vyjadrujúci vzďaľovanie), ergatív(pád, v ktorom pôvodca deja prechodných slovies, odlišný od pádu, v ktorom stojí meno neprechodnej vety), latív(smerový pád), lokatív(zastaraný názov pre lokál), a ďalšie.

MarecUpraviť

 • Južná Amerika je rozdelená na 90 prirodzených jazykových oblastí (čiže na 90 indiánskych jazykových rodín).
 • Indonézia a Filipíny sú rozdelené na 47 jazykových rodín.
 • Stredná Amerika je rozdelená na 27 prirodzených (indiánskych) jazykových oblastí.

AprílUpraviť

MájUpraviť

JúnUpraviť

JúlUpraviť

AugustUpraviť

 • Esperanto vypracoval v roku 1887 poľský lekár L.L.Zamenhof.
 • Sumerčina je najstarší písomný jazyk sveta.
 • Čínske znaky pozostávajú z grafických elementov, zvaných ťahy, ktorých je viac ako 30.

SeptemberUpraviť

OktóberUpraviť

 • Staroslovienčina mala okrem jednotného a množného čísla aj číslo dvojné, ktorého pozostatkom je napríklad tvar množného čísla párových orgánov ľudského tela
 • V Esperante sú podstatné mená zakončené na -o, prídavné mená zakončené na -a, príslovky zakončené na -e, plurál zakončený na -j, akuzatív zakončený na -n, ženský rod zakončený na -in, slovesá v neurčitku zakončené na -i, v prítomnom čase zakončené na -as, v minulom čase zakončené na -is, v budúcom čase zakončené na -os, v podmieňovacom spôsobe zakončené na -us a v rozkazovacom spôsobe zakončené na -u.

NovemberUpraviť

 • Slovenské nárečia sa delia na 3 základné oblasti: západnú, strednú a východnú.
 • V slovenčine pri skloňovaní ženských podstatných mien sa nachádzajú 4 známe vzory a ešte jeden menej známy, a to vzor 'gazdiná', ktorým sa skloňujú ženské podstatné mená zakončené na .

DecemberUpraviť

 • Severozápadný cíp Austrálie je podľa nárečí rozdelený na 23 častí.
 • Na Zemi sa nachádza 80 hybridných prirodzených jazykov, čo sú jazyky, ktorým sa v jazykovednej literatúre venovalo pomerne málo pozornosti.