Datív je jeden z gramatických pádov v mnohých jazykoch. V slovenčine a niektorých iných jazykoch sa označuje aj ako tretí pád.

V slovenskom jazyku je otázka na tretí pád „komu, čomu?“.

Vyjadruje významový útvar, ktorý je výsledkom uvedomenia si perspektivneho objektu, ku ktorému smeruje dej, keď bol predtým intenčne zainteresovaný na inom, prednejšom objekte, pričom môže ísť o tzv. vnútorný objekt, významový útvar ktorého je vyjadrený zvratným zámenom alebo je skrytý vo význame slovesa.

Príklady: otcovi, stromu, žene, čokoládam.

PredložkyUpraviť

V slovenčine sa spája s týmito predložkami: k, kvôli, napriek, naproti, oproti, proti, voči.

Etický datívUpraviť

Etický datív je štylistický prostriedok apelu využívaný obyčajne v textoch dialogickej povahy, ktorým sa vzbudzuje zainteresovanosť počúvajúceho na obsahu textu.

Iné projektyUpraviť

  •   Wikislovník ponúka heslo Datív

ZdrojeUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.