Pád (jazykoveda)

Pád je prostriedok vyjadrujúci gramatickú kategóriu podstatného mena, ktorá umožňuje vyjadriť syntaktickú funkciu tohto podstatného mena vo vete. Zmeny podstatného mena v závislosti od pádu sa nazývajú skloňovanie.

V slovenčine poznáme pády:

Kedysi bol uvádzaný aj vokatív, v modernej slovenčine sa však neuvádza, lebo tvarom je totožný s nominatívom.

V rôznych jazykoch sveta je gramatických pádov viac alebo menej.