Skloňovanie v slovenčine

Toto je článok o skloňovaní v slovenčine.

Skloňovanie podstatných mien

upraviť

Pomocné pádové otázky

upraviť
nominatív kto? čo?
genitív [z] koho? čoho?
datív komu? čomu?
akuzatív [vidím] koho? čo?
vokatív oslovenie
lokál [o] kom? čom?
inštrumentál [s] kým? čím?

Mužský rod – životný

upraviť
vzor chlap hrdina
číslo jednotné množné jednotné množné
Nominatív chlap chlapi hrdina hrdinovia
Genitív chlapa chlapov hrdinu hrdinov
Datív chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom
Akuzatív chlapa chlapov hrdinu hrdinov
Lokál chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch
Inštrumentál chlapom chlapmi hrdinom hrdinami

Mužský rod – neživotný

upraviť
vzor dub stroj
číslo jednotné množné jednotné množné
Nominatív dub duby stroj stroje
Genitív duba dubov stroja strojov
Datív dubu dubom stroju strojom
Akuzatív dub duby stroj stroje
Lokál dube duboch stroji strojoch
Inštrumentál dubom dubmi strojom strojmi

Ženský rod

upraviť
vzor žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
číslo jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti gazdiná gazdiné idea idey
Genitív ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí gazdinej gazdín idey ideí
Datív žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam gazdinej gazdinám idei ideám
Akuzatív ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti gazdinú gazdiné ideu idey
Lokál žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach gazdinej gazdinách idei ideách
Inštrumentál ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami gazdinou gazdinami ideou ideami

Stredný rod

upraviť
vzor mesto srdce vysvedčenie dievča
číslo jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá /-ence
Genitív mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčat /-eniec
Datív mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám /-encom
Akuzatív mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá /-ence
Lokál meste mestách srdci srdciach vysvedčení vysvedčeniach dievčati dievčatách /-encoch
Inštrumentál mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami /-encami

Skloňovanie prídavných mien

upraviť

Akostné, vzťahové

upraviť
vzor pekný cudzí
číslo jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív pekný/pekná/pekné pekní/pekné cudzí/cudzia/cudzie cudzí/cudzie aký?/aká?/aké? akí?/aké?
Genitív pekného/peknej pekných cudzieho/cudzej cudzích akého?/akej? akých?
Datív peknému/peknej pekným cudziemu/cudzej cudzím akému?/akej? akým?
Akuzatív pekného/pekný/peknú/pekné pekných/pekné cudzieho/cudzí/cudziu/cudzie cudzích/cudzie akého?/aký?/akú?/aké? akých?/aké?
Lokál peknom/peknej pekných cudzom/cudzej cudzích akom?/akej? akých?
Inštrumentál pekným/peknou peknými cudzím/cudzou cudzími akým?/akou? akými?

Privlastňovacie

upraviť
vzor páví otcov matkin
číslo jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív páví/pávia/pávie páví/pávie otcov/otcova/otcovo otcovi/otcove matkin/matkina/matkino matkini/matkine čí?/čia?/čie? čí?/čie?
Genitív pávieho/pávej pávích otcovho/otcovej otcových matkinho/matkinej matkiných čieho?/čej? čích?
Datív páviemu/pávej pávím otcovmu/otcovej otcovým matkinmu/matkinej matkiným čiemu?/čej? čím?
Akuzatív pávieho/páví/páviu/pávie pávích/pávie otcovho/otcov/otcovu/otcovo otcových/otcove matkinho/matkin/matkinu/matkino matkiných/matkine čieho?/čie?/čiu?/čie? čích?/čie?
Lokál pávom/pávej pávích otcovom/otcovej otcových matkinom/matkinej matkiných čiom?/čej? čích?
Inštrumentál pávím/pávou pávími otcovým/otcovou otcovými matkiným/matkinou matkinými čím?/čiou? čími

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť