Skloňovanie v slovenčine

Toto je článok o skloňovaní v slovenčine.

Skloňovanie podstatných mienUpraviť

Pomocné pádové otázkyUpraviť

1. pád Nominatív kto? čo?
2. pád Genitív z (od) koho? z (od) čoho?
3. pád Datív komu? čomu?
4. pád Akuzatív koho? čo?
5. pád Vokál nepoužíva sa
6. pád Lokál o kom? o čom?
7. pád Inštrumentál s kým? s čím?

Mužský rod - životnéUpraviť

vzor: chlap hrdina
číslo: jednotné množné jednotné množné

otázka:

Nominatív chlap chlapi hrdina hrdinovia kto? čo?
Genitív chlapa chlapov hrdinu hrdinov od koho? od čoho?
Datív chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom dám komu? dám čomu?
Akuzatív chlapa chlapov hrdinu hrdinov koho? čo?
Lokál chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch o kom? o čom?
Inštrumentál chlapom chlapmi hrdinom hrdinami s kým? s čím?

Mužský rod - neživotnýUpraviť

vzor: dub stroj
číslo: jednotné množné jednotné množné
Nominatív dub duby stroj stroje kto? čo?
Genitív duba dubov stroja strojov z koho? z čoho?
Datív dubu dubom stroju strojom komu? čomu?
Akuzatív dub duby stroj stroje koho? čo?
Lokál dube duboch stroji strojoch o kom? o čom?
Inštrumentál dubom dubmi strojom strojmi s kým? s čím?

Ženský rodUpraviť

vzor: žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
číslo: jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti gazdiná gazdiné idea idey kto? čo?
Genitív ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí gazdinej gazdín idey ideí z koho? z čoho?
Datív žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam gazdinej gazdinám idei ideám komu? čomu?
Akuzatív ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti gazdinú gazdiné ideu idey koho? čo?
Lokál žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach gazdinej gazdinách idei ideách o kom? o čom?
Inštrumentál ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami gazdinou gazdinami ideou ideami s kým? s čím?

Stredný rodUpraviť

vzor: mesto srdce vysvedčenie dievča
číslo: jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá /-ence kto? čo?
Genitív mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčat /-eniec z koho? z čoho?
Datív mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám /-encom komu? čomu?
Akuzatív mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá /-ence koho? čo?
Lokál meste mestách srdci srdciach vysvedčení vysvedčeniach dievčati dievčatách /-encoch o kom? o čom?
Inštrumentál mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami /-encami s kým? s čím?

Skloňovanie prídavných mienUpraviť

Akostné, vzťahovéUpraviť

vzor: pekný cudzí
číslo: jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív pekný/pekná/pekné pekní/pekné cudzí/cudzia/cudzie cudzí/cudzie aký?/aká?/aké? akí?/aké?
Genitív pekného/peknej pekných cudzieho/cudzej cudzích akého?/akej? akých?
Datív peknému/peknej pekným cudziemu/cudzej cudzím akému?/akej? akým?
Akuzatív pekného/pekný/peknú/pekné pekných/pekné cudzieho/cudzí/cudziu/cudzie cudzích/cudzie akého?/aký?/akú?/aké? akých?/aké?
Lokál peknom/peknej pekných cudzom/cudzej cudzích akom?/akej? akých?
Inštrumentál pekným/peknou peknými cudzím/cudzou cudzími akým?/akou? akými?

PrivlastňovacieUpraviť

vzor: páví otcov matkin
číslo: jednotné množné jednotné množné jednotné množné jednotné množné
Nominatív páví/pávia/pávie páví/pávie otcov/otcova/otcovo otcovi/otcove matkin/matkina/matkino matkini/matkine čí?/čia?/čie? čí?/čie?
Genitív pávieho/pávej pávích otcovho/otcovej otcových matkinho/matkinej matkiných čieho?/čej? čích?
Datív páviemu/pávej pávím otcovmu/otcovej otcovým matkinmu/matkinej matkiným čiemu?/čej? čím?
Akuzatív pávieho/páví/páviu/pávie pávích/pávie otcovho/otcov/otcovu/otcovo otcových/otcove matkinho/matkin/matkinu/matkino matkiných/matkine čieho?/čie?/čiu?/čie? čích?/čie?
Lokál pávom/pávej pávích otcovom/otcovej otcových matkinom/matkinej matkiných čiom?/čej? čích?
Inštrumentál pávím/pávou pávími otcovým/otcovou otcovými matkiným/matkinou matkinými čím?/čiou? čími

Externé odkazyUpraviť