Genitív je jeden z gramatických pádov v mnohých jazykoch. V slovenčine a niektorých iných jazykoch sa označuje aj ako druhý pád.

Základná definícia znie, že je to pád vyjadrujúci – v opozícii voči akuzatívu – len obmedzenú účasť deja na danom predmete vyjadrenom v genitíve, napr. chytať sa zábradlia (na rozdiel od akuzatívu: chytiť zábradlie). Zjednodušene možno povedať, že ide o pád vyjadrujúci vlastnosť, privlastňovanie alebo čiastočnosť. V slovenčine sa ako didaktická pomôcka na identifikáciu genitívu používa otázka „koho? čoho?“.

Delenie

upraviť

Genitív sa dá deliť z rôznych hľadísk. Príklad delenia:

Zvláštne druhy:

Predložky

upraviť

V slovenčine sa genitív spája s týmito predložkami: bez, blízko, do, doprostred, mimo , namiesto, okolo, od, okrem, počas, podľa, pomimo, pomocou, pozdĺž, u, uprostred , vedľa, vnútri, vyše, z, za [v zmysle kedy?]

Iné projekty

upraviť