Gramatická kategória

Gramatická kategória je gramatický význam slova, ktorý sa uplatňuje vo vete a vyjadruje pomocou ohýbacích prípon (rod, pád, číslo, osoba, čas, spôsob, slovesný vid); základná jednotka gramatickej stavby jazyka.

Rozlišujú sa:

Každá gramatická kategória je bilaterálna jednotka: má svoj obsah aj formálne vyjadrenie.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.