Gramatická kategória času

Gramatická kategória času[1] je gramatická kategória, ktorá sa opiera v skutočnosti o reálnu formu bytia a charakterizuje iba sloveso. Reálnym východiskom konštituovania gramatickej kategórie času je časové zaraďovanie dejov so zreteľom na čas prehovoru (referovania o nich). Deje, ktoré sa uskutočňujú v čase prehovoru (teraz), paralelne s časom prehovoru v širšom zmysle, sa gramaticky zaraďujú ako prítomné. Tie, ktoré sa uskutočňovali (uskutočnili) pred časom prehovoru (predtým), sa gramaticky zaraďujú ako minulé, a tie, čo sa budú uskutočňovať (uskutočnia) po čase prehovoru (potom), sa gramaticky zaraďujú ako budúce. Časové zaradenie dejov sa uvedomuje v súlade s plynutím reálneho času predtým - teraz - potom alebo v protiklade predtým - potom.

Referencie upraviť

  1. gramatická kategória času. In: MISTRÍK, Jozef, et al Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 159.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.