Prípona alebo sufix alebo sufixálna morféma je časť slova (morféma) stojaca za slovným základom (koreňovou morfémou) a meniaca jeho slovný (sémantický) (pek-ár) alebo gramatický význam (žen-a, -y).

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.