Osoba (gramatická kategória)

Osoba alebo slovesná osoba alebo gramatická osoba je gramatická kategória vyjadrujúca, kto je subjektom prehovoru (napr. píšeš, píšeme, chodí).

V slovenčine sa rozlišuje:

Jednotné číslo upraviť

  • prvá osoba jednotného čísla - určitý slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je jednotlivý autor prehovoru
Dnes píšem domov list.
  • druhá osoba jednotného čísla - určitý slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je jednotlivý adresát prehovoru
Lenka, dnes píšeš domov list.
  • tretia osoba jednotného čísla - určitý slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je jednotlivý neúčastník prehovoru
Ján dnes píše domov list.

Množné číslo upraviť

  • prvá osoba množného čísla - určitý slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je množný autor prehovoru .
Dnes všetci spoločne píšeme domov list.
  • druhá osoba množného čísla - určitý slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je množný adresát prehovoru
Vy dvaja dnes píšete domov list.
  • tretia osoba množného čísla - určitý slovesný tvar označujúci dej, ktorého nositeľom je množný neúčastník prehovoru.
Ján a Lenka dnes píšu domov list.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.