Curriculum vitae

stručný opis akademického a profesionálneho života

Curriculum vitae[pozn 1] (z lat. curriculum vītae – beh života;[1] skratka CV) alebo životopis je stručný opis akademického a profesionálneho života, obvykle slúžiaci ako príloha k žiadosti (o prijatie na štúdium, prijatie do zamestnania a pod.).[2][3][4][5] V súčasnosti sa používa výlučne štrukturovaný životopis, t. j. písaný v podobe formulára namiesto celých viet.

anglickojazyčnom prostredí (najmä v Spojených štátoch a Kanade) sa používa výraz résumé alebo resume (z franc. résumé – zhrnutie) označujúci stručný životopis s rozsahom spravidla jedna strana formátu A4 (maximálne 2 – 3 strany).[6] Životopis (štandardnej dĺžky) sa preto v tomto prostredí označuje aj ako academic résumé (angl. – „akademické rezumé“),[7] ale tiež preň používa výraz curriculum vitae.[6]

Obsah životopisu upraviť

Vo všeobecnosti platí, že životopis je nutné prispôsobiť danému účelu, aby stručne a výstižne informoval o predpokladoch uchádzača. Za odporúčaný rozsah sa pokladajú 2 strany A4.[8][7]

Základná štruktúra životopisu upraviť

 • základné údaje
 • vzdelanie – absolvované štúdium (pokiaľ má uchádzač ukončenú vysokú školu sa stredoškolské vzdelanie pridáva len ak je relevantné),[8] školenia a kurzy
 • prax – pracovné skúsenosti s časovými údajmi, pracovnou pozíciou a menom zamestnávateľa; v prípade absolventa alebo uchádzača s krátkou praxou sa odporúča spomenúť relevantnú dobrovoľnícku činnosť a stáže[9]
 • osobné zručnosti
  • jazykové znalosti
  • počítačové znalosti
  • ďalšie relevantné znalosti (napr. skúsenosti s vedením pracovného kolektívu, organizáciou konferencií a pod.)
  • vodičský preukaz
 • doplňujúce informácie
 • referencie – kontaktné osoby, ktoré môžu doložiť uvedené informácie, teda zväčša predchádzajúci zamestnávateľ alebo školiteľ na vysokej škole (pokiaľ sa vyslovene nežiadajú referencie, píše sa: „Referencie sú k dispozícii na vyžiadanie.“)[10]
 • prílohy – podľa inštrukcií žiadateľa životopisu, napr. kópia vysokoškolského diplomu, potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa, motivačný list a pod.

Niektorí personalisti odporúčajú tiež doplniť decentnú a kvalitnú fotografiu (portrét),[11] zatiaľ čo iní to pokladajú za nevhodný a rušivý prvok.[12]

Europass upraviť

Europass- životopis je jedným z piatich Europass dokumentov. Ide o formát štruktúrovaného životopisu s jednotnou podobou pre všetky členské krajiny EU. Dá sa vyplniť online v 27 jazykových verziách. Za prvý polrok 2015 si vo všetkých jazykoch Europass vytvorilo viac než 10 miliónov Európanov. Ďalšími dokumentami Europassu okrem životopisu sú Jazykový pas, Europass- mobilita, Dodatok k diplomu a dodatok k vysvedčeniu/ osvedčeniu.[13] Podľa štatistiky Európskeho strediska pre rozvoj odbornej prípravy Cedefop Europass životopis vyplňujú najviac ľudia uchádzajúci sa o profesie: čašníka, počítačového programátora, predavača v obchode, zdravotnej sestry, recepčného, kuchára, úradníka, strojného inžiniera, sekretárky v administratíve a inžiniera.[14]

Poznámky upraviť

 1. Pôvodne písané s ligatúrou ako curriculum vītæ.

Referencie upraviť

 1. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef, edi. (c1955), „curriculum“, Latinsko-český slovník, I. (A – K), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 345 . Curriculum vītaelatinčine označuje krátky životopis (riadny životopis sa nazýva vīta), pozri Špaňár, Július; Hrabovský, Jozef, edi. (2012), „životopis“, Latinsko-slovenský slovensko-latinský slovník (8. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 1218 ; Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef, edi. (1980), „vīta“, Latinsko-český slovník, 2. (L – Z) (19. vyd.), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 669-670, OCLC 320154857 .
 2. Adeleye, Gabriel et al., ed. (1999), „curriculum vitae“, World Dictionary of Foreign Expressions : A Resource for Readers and Writers, Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, str. 90, ISBN 0865164223 
 3. Jarvis, Peter; Wilson, Arthur L. (2012), „curriculum vitae“, An International Dictionary of Adult and Continuing Education (2. vyd.), Sterling, VA: Stylus Publications, str. 144, ISBN 0749437367 
 4. „curriculum vitae“, The American Heritage Dictionary of the English Language (5. vyd.), Boston: Houghton Mifflin Harcourt Trade, 2011, ISBN 0547041012 
 5. Agnes, Michael, ed. (2010), „curriculum vitae“, Webster's New World College Dictionary, Cleveland: Wiley, ISBN 0028631188 ; „curriculum vitae“, Merriam-Webster Online Dictionary, Springfield, MA: Merriam-Webster, c2015 
 6. a b Pizam, Abraham; Holcomb, Judy, edi. (2008), „Resume/curriculum vitae“, International Dictionary of Hospitality Management, Oxford; Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, str. 241, ISBN 9780750683852 
 7. a b Jackson, Acy L.; Geckeis, C. Kathleen (2003), How to Prepare Your Curriculum Vitae, New York: McGraw Hill Professional, str. 1-2, ISBN 0071426264 
 8. a b Návod na vyplnenie dokumentu Europass - životopis, Europass, c2013, str. 1, http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/instructions/pdf.pdf, dost. 2014-04-20 
 9. Návod na vyplnenie dokumentu Europass - životopis, Europass, c2013, str. 3, http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/instructions/pdf.pdf, dost. 2014-04-20 
 10. Návod na vyplnenie dokumentu Europass - životopis, Europass, c2013, str. 5, http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/instructions/pdf.pdf, dost. 2014-04-20 
 11. Curriculum vitae, ŽIVOTOPIS VZOR, c2014, http://www.zivotopisonline.sk/sk/curriculum-vitae.html, dost. 2014-04-20 
 12. Gillett, Rachel; Walters, Natalie; Smith, Jacquelyn (2015), „29 things you should never include on your CV“, Business Insider UK, 2015-10-30, http://uk.businessinsider.com/dont-put-these-things-on-your-resume-2015-75, dost. 2015-10-30 
 13. http://tracktest.eu/sk/europass-cv/
 14. Růžičková, Markéta (2015), „Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o více než polovinu“, Učitelské noviny (Praha: GNOSIS) 118: 35, 2015-10-27, ISSN 0139-5718 

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť