Zamestnanie znamená v širšom zmysle práca, činnosť (napríklad na zaneprázdnenie niekoho). V užšom zmysle je to v Zákonníku práce nedefinovaný pojem z pracovného práva. Z definície pojmov zamestnanec a zamestnávateľ v Zákonníku práce (v znení platnom od septembra 2007) vyplýva, že je to zmluvný vzťah (pracovnoprávny vzťah), pri ktorom jedna osoba (zamestnanec) vykonáva pre druhú osobu (zamestnávateľa) závislú prácu. Hovorovo sa zamestnaním niekedy rozumie len pracovný pomer.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Zamestnanie
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zamestnanie