Pracovnoprávny vzťah

Pracovnoprávny vzťah je podľa teórie práva:

  • v užšom (častejšom) zmysle: právny vzťah, v ktorom sú jeho subjekty (účastníci) nositeľmi práv a povinností stanovených a zabezpečených normami pracovného práva;
  • v širšom zmysle: právny vzťah v oblasti spoločenskej práce (bez ohľadu na to, akými normami sa riadi jeho vznik, zmeny a zánik)

Priamo v slovenských právnych predpisoch termín pracovnoprávny vzťah definovaný nie je.

Pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce upraviť

Významné sú najmä pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce, v ktorom sa rozlišuje (§ 1 a pod.):

Zdroje upraviť

Externé odkazy upraviť