Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku je vlastivedný slovník v troch zväzkoch. Bol vydaný v rokoch 1977 – 1978 vo vydavateľstve SAV Veda. Hlavní redaktori boli Miroslav Kropilák a Milan Strhan, výkonným redaktorom bol Ján Hudák. Obsahuje najdôležitejšie informácie o 3 155 obciach na Slovensku. Informácie sú aktuálne k 1. januáru 1965 s prihliadnutím na zmeny do konca roka 1970. Náklad každého dielu bol 20 000 kusov. Slovník je dodnes najkomplexnejšia miestopisná syntéza o jednotlivých sídelných lokalitách Slovenska.[1]

Zoznam zväzkovUpraviť

 • I. zväzok: písmená A – J,
 • II. zväzok: písmená K – R,
 • III. zväzok: písmená S – Ž s miestnym a menným registrom

Štruktúra heslaUpraviť

 • staré a inojazyčné názvy obce a obyvateľské mená (vrátane údaja o najstaršom písomne doloženom názve obce)
 • administratívne začlenenie
 • časti obce, počty obyvateľov (od sčítania 1869)
 • prírodné pomery (najvyššia a najnižšia nadmorská výška, poloha, povrch, podnebie, vodstvo, pôda, flóra, fauna, rezervácie)
 • dejiny, kultúra (školstvo, divadlá, hudobný, literárny a výtvarný život, výskum a veda, tlačiarne, časopisy, pamiatky, národopis, osobnosti)
 • zdravotníctvo
 • šport a turistika
 • literatúra o obci

ReferencieUpraviť

 1. Vydané diela Encyklopedického ústavu

Bibliografický odkazUpraviť

 • KROPILÁK, Miroslav, ed. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1977. 526 s.
 • KROPILÁK, Miroslav, ed. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1977. 517 s.
 • KROPILÁK, Miroslav, ed. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1978. 532 s.