Slovenská socialistická republika

Slovenská socialistická republika
1969 – 1990
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Geografia
Mapa štátu
Slovenská socialistická republika v rámci ČSSR
Najvyšší bod
Gerlachovský štít (2 654,4 m n. m.)
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
4 537 290 (podľa sčítania ľudu z 1. decembra 1970)
Národnostné zloženie
Slováci, Maďari (národnostná menšina)
Štátny útvar
Materský štát
Vznik
1. januára 1969 (federalizácia Česko-Slovenska)
Zánik
1. marca 1990 (vypustenie slova „socialistická“)
Predchádzajúce štáty:
Nástupnícke štáty:
Slovenská republika (1990 – 1992) Slovenská republika (1990 – 1992)

Slovenská socialistická republika (skratka SSR) bol oficiálny názov Slovenska od 1. januára 1969 do 1. marca 1990 v rámci federácie Československej socialistickej republiky. Hlavným mestom bola Bratislava.

Po okupácii Česko-Slovenska vojskami armád Varšavskej zmluvy boli zabrzdené a neskôr zvrátené všetky demokratizačné reformy Pražskej jari, s výnimkou federalizácie republiky. Centralistické Česko-Slovensko bolo na základe ústavného zákona č. 143 z 28. októbra 1968 rozdelené na Českú socialistickú republiku a Slovenskú socialistickú republiku. Zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 1969.

Boli vytvorené dva národné parlamenty - Česká národná rada a Slovenská národná rada a spoločný jednokomorový česko-slovenský parlament bol premenovaný z Národného zhromaždenia na Federálne zhromaždenie s dvoma komorami - Snemovňou ľudu a Snemovňu národov.

Počas procesu normalizácie bola federácia a z nej plynúca deľba moci medzi Českom, Slovenskom a federálnymi inštitúciami skôr de jure ako de facto, keďže moc bola sústredená v rukách Komunistickej strany Československa, spoločne s Komunistickou stranou Slovenska.

Ústavným zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 1. marca 1990 „O názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky“ sa potom názov zmenil na súčasný názov Slovenská republika.

Politika

upraviť

Legislatívnu moc v SSR mala Slovenská národná rada. Najvyšším orgánom výkonnej moci bola vláda Slovenskej socialistickej republiky na čele s predsedom vlády.

Predsedovia vlád SSR

upraviť

Externé odkazy

upraviť