Federácia je štátny útvar zložený z viacerých autonómnych štátov spojených na základe ústavy, ktorá zriaďuje spoločné, najvyššie orgány pre vnútorné aj vonkajšie veci, ako aj vzťahy medzi nimi a orgánmi jednotlivých štátnych celkov.[1]

Mapa štátov sveta. Federácie sú vyznačené zelenou farbou.
Mapa štátov sveta. Federácie sú vyznačené zelenou farbou a unitárne štáty modrou farbou.

Výkon najvyššej vnútornej štátnej moci je rozdelený medzi ústredné (federálne) štátne orgány a orgány členských štátov federácie. Ústredným orgánom zvyknú byť vyhradené najdôležitejšie oblasti štátnej moci, teda najmä zahraničná politika, obrana a menové záležitosti. V niektorých prípadoch ponecháva ústava členským štátom obmedzenú medzinárodnoprávnu pôsobnosť (napr. právo na samostatné diplomatické zastúpenie, právo uzatvárať niektoré medzinárodné zmluvy). Ak takéto usporiadanie nie je vymedzené, takéto federácie sú federáciou vo vnútroštátnom zmysle, ale z medzinárodného hľadiska predstavujú jeden štát.[1]

Federácie môžu vzniknúť buď spojením pôvodne samostatných štátov (napr. Spojené štáty) alebo zmenou štátoprávneho usporiadania pôvodne unitárneho štátu (napr. Česko-Slovensko).[1]

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b c „federace“, Malá československá encyklopedie, II. svazek D – CH (1. vyd.), Praha: ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, 1987, str. 405