Federácia

Federácia je štátny útvar zložený z viacerých štátnych celkov (spravidla republík), ktoré majú svoju vlastnú autonómiu v rámci celej federácie, vlastné úrady, hlavné mesto, popr. jazyk, spoločnú majú spravidla armádu a prezidenta.

Mapa štátov sveta. Federácie sú vyznačené zelenou farbou.
Mapa štátov sveta. Federácie sú vyznačené zelenou farbou a unitárne štáty modrou farbou.

Federáciou bola v minulosti napríklad Juhoslávia zložená zo 6 republík alebo Česko-Slovensko zložené z dvoch. Dnes je federáciou napr. Mexiko, Brazília, Rusko a USA.