Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Diplomacia pozri Diplomacia (rozlišovacia stránka).

Diplomacia je činnosť, akt vedenia rokovaní, udržiavania stykov medzi dvomi záujmovými skupinami (národmi). V súčasnosti sa pod pojmom diplomacia označuje najmä činnosť diplomatov upravujúca medzinárodné pomery, prípadne riešenie medzinárodných problémov.

Sídlo OSN v New Yorku. OSN je najväčšia medzinárodná diplomatická organizácia
Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum.

Podľa Viedenskej zmluvy o diplomatických stykoch, článku 3, úlohou diplomatickej misie je zastupovať vysielajúci štát a chrániť jeho záujmy v druhom štáte alebo teritóriu podľa zásad medzinárodného práva.

Najprv je nutná dohoda. O nadviazaní diplomatických misií sa musia dva zvrchované štáty dohodnúť. Po formálnej dohode, ak príjme druhá strana túto ponuku, vymenia si oba štáty diplomatickú nótu alebo vydajú spoločné prehlásenie, prípadne tento úmysel deklarujú vládnymi uzneseniami.

Úroveň diplomatických vzťahov. V zmluve sa okrem iného dohodne, o akú úroveň vzájomných diplomatický stykov pôjde.

Diplomat dostáva v štáte absolútnu imunitu (nemôže byť trestne stíhaný, neplatí dane ...)

Etymologický pôvod

upraviť

Pojem diplomacia pôvodne pochádza z gréckeho slova diploma, ktoré znamená "zložený", "preložený" dokument. Tento dokument v minulosti znamenal ukončenie štúdia v istom odbore, neskôr to bola listina zaručujúca panovníkom určité výsady. V Európe pojem diplomacia zdomácnel prostredníctvom francúzskeho slova diplomatie.

Od 18. storočia sa začal odvodzovať pojem diplomat, ktorým sa označovala osoba oprávnená rokovať v mene svojho štátu s cudzími panovníkmi.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
 • Black, Jeremy. A History of Diplomacy (U. of Chicago Press, 2010) ISBN 978-1-86189-696-4
 • Berridge, G. R. Diplomacy: Theory & Practice, 3rd edition, Palgrave, Basingstoke, 2005, ISBN 1-4039-9311-4
 • Cunningham, George. Journey to Become a Diplomat: With a Guide to Careers in World Affairs FPA Global Vision Books 2005, ISBN 0-87124-212-5
 • Dorman, Shawn, ed. Inside a U.S. Embassy: How the Foreign Service Works for America by American Foreign Service Association, Second edition February 2003, ISBN 0-9649488-2-6
 • Callieres, Francois De. The Practice of Diplomacy (1919)
 • Fischer, Roger and Ury, William L. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (1991)
 • Hill, Henry Bertram. The Political Testament of Cardinal Richeleiu: The Significant Chapters and Supporting Selections (1964)
 • Kennan, George F. American Diplomacy (Walgreen Foundation Lectures) (1985)
 • KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu : Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812 – 1822. Preklad Zdeněk Hron. V českém jazyce vyd. 1. Praha : Prostor, 2009. 416 s. (Obzor; zv. 77.) ISBN 978-80-7260-221-6.
 • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Preklad Miloš Calda. Vyd. 1. Praha : Prostor, 1996. 916 s. (Obzor / Prostor; zv. 7.) ISBN 80-85190-51-6. (²1997 ISBN 80-85190-59-1, ³1999 ISBN 80-7260-025-7, 4ISBN 978-80-7260-543-9)
 • Kurbalija J. and Slavik H. eds. Language and Diplomacy DiploProjects, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Malta, 2001, ISBN 99909-55-15-8. The volume contains collection of paper presented at the international conference.
 • Garrett Mattingly, Renaissance Diplomacy Dover Publications, ISBN 978-0-486-25570-5
 • Metternich, Clemens von. Mettetnich: The Autobiography, 1773-1815 (2005)
 • Nicolson, Sir Harold George. Diplomacy (1988)
 • Nicolson, Sir Harold George. The Congress of Vienna: A Study in Allied Unity: 1812-1822 (2001)
 • Nicolson, Sir Harold George. The Evolution of Diplomatic Method (1977)
 • Igor Janev, Дипломатија, Институт за политичкe студиje, Беoград, 2013, ISBN 978-86-7419-261-0

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Diplomacia