Diplomacia (rozlišovacia stránka)

Diplomacia môže byť:

  • oficiálna činnosť štátnych orgánov pri realizácii cieľov a úloh zahraničnej politiky štátu formou rozhovorov a rokovaní,[1][2][3][4] pozri diplomacia
  • časť právnej vedy o medzinárodnom práve,[1][4] pozri právna veda
  • súbor noriem a zvykov v medzinárodných stykoch, upravujúcich praktické formy vzájomného zastúpenia jednotlivých štátov[1][4]
  • v užšom zmysle: diplomatický personál alebo povolanie diplomata,[1][3][4] pozri diplomat
  • umenie rokovať a udržiavať medzištátne vzťahy[1]
  • umenie vyjednávať,[2] udržiavať dobré vzťahy, spoločenská obratnosť v styku s ľuďmi sledujúca dosiahnutie určitého cieľa,[3] synonymum: takt (napr. ženská diplomacia)[4]

ReferencieUpraviť

  1. a b c d e „diplomacia“, Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, A – D (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977, str. 515 
  2. a b Chrobáková, Eliška; Křehla, Ladislav; Lavičková, Miloslava a kol., edi. (2013), „diplomace“, Malá ilustrovaná encyklopedie : A-Ž (1. vyd.), [s. l.]: TZ-one, str. 110, ISBN 978-80-903606-6-2 
  3. a b c Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „diplomacia“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=diplomacia&s=exact&c=id6d&cs=&d=scs, dost. 2019-09-01 
  4. a b c d e Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „diplomacia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0932-4 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.