Biografický lexikón Slovenska

Biografický lexikón Slovenska je nové spracovanie Slovenského biografického slovníka, ktoré vychádza od roku 2002. Do roku 2017 vyšlo 6 zväzkov (A až N), plánovaných je 10 zväzkov[1]. Autorom je Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice.

Oproti Slovenskému biografickému slovníku sú okrem aktualizácií hesiel zaradené nové heslá menej známych, zabudnutých, resp. pred rokom 1989 nespomínaných osobností a osobností, ktoré zomreli v rokoch 1985 – 2000 (okrem prvého zväzku, ktorý je uzavretý rokom 1995). Celý súbor má ISBN 80-89023-15-0, okrem toho majú aj jednotlivé zväzky samostatné ISBN.

Zo zmluvy o dielo medzi Slovenskou národnou knižnicou a firmou B E M E R, s. r. o., vyplýva, že náklad V. zväzku bol 2000 kusov.[2]

Referencie

upraviť
 1. MAŤOVČÍK, Augustín. Vyšiel šiesty zväzok Biografického lexikónu Slovenska [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 28.9.2017, [cit. 2017-09-29]. Dostupné online.
 2. Zmluva o dielo č. 18/2013/SaP. dostupné online

Bibliografický odkaz

upraviť
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok I A – B. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2002. 638 s. ISBN 80-89023-16-9.
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok II C – F. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2004. 696 s. ISBN 80-89023-44-4.
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok III G – H. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2007. 739 s. ISBN 978-80-89023-96-7.
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok IV CH – Kl. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2010. 587 s. ISBN 978-80-89301-57-7.
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok V Km – L. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2013. 852 s. ISBN 978-80-8149-011-8.
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok VI M – N. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2017. 795 s. ISBN 978-80-8149-079-8.
 • Biografický lexikón Slovenska. Zväzok VII O – Q. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2020. 718 s. ISBN 978-80-8149-127-6.

Externé odkazy

upraviť
 • NOVÝ ZVÄZOK BIOGRAFICKÉHO LEXIKÓNU SLOVENSKA [online]. [Cit. 2011-07-30]. Dostupné online.
 • Vyšiel štvrtý zväzok Bibliografického lexikónu Slovenska [online]. Petit Press, 16.1.2011, [cit. 2011-07-30]. Dostupné online.