Encyklopédia miest a obcí Slovenska

encyklopédia o mestách, obciach a regiónoch Slovenska z roku 2005

Encyklopédia miest a obcí Slovenska je jednozväzková encyklopédia o mestách, obciach a regiónoch Slovenska, ktorú vydalo Vydavateľstvo PS-LINE v roku 2005.

Encyklopédia miest a obcí Slovenska

Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Slovensko Slovensko
Nakladateľstvo originálneho vydania PS-LINE
Dátum 1. vydania originálu október, 2005
ISBN 1. vydania originálu ISBN 80-969388-8-6
Slovenské vydania knihy

Patrí do edície „Knižnica príručiek“. Kniha má 960 strán. Obsahuje takmer 1000 čiernobielych fotografií. Odborné texty vypracovali historici, pričom „cieľom tejto publikácie nebolo poskytnúť vyčerpávajúci popis histórie a dôkladný prehľad kultúrnych pamätihodností, ale snahou bolo vybrať z obrovského množstva údajov a informácii tie, ktoré najlepšie charakterizujú región, mesto a obec“.

Ako zostavovatelia sú uvedení Peter Šüle a Peter Šüle ml., autormi je 37 historikov. Za mapy je zodpovedný Róbert Nagy a za erby Tomáš Brúder. Encyklopédia je rozdelená na osem častí, ktoré zodpovedajú slovenským krajom. V každej časti sú podané informácie o samosprávnom kraji, okresoch daného kraja a mestách, resp. obciach daného okresu. Kniha obsahuje aj abecedný zoznam miestnych častí.

Bibliografický záznam

upraviť
  • Encyklopédia miest a obcí Slovenska / Peter Šüle, Peter Šüle ml. – Lučenec : PS LINE, 2005. 960 s. ISBN 80-969388-8-6.

Šüle, P. Šüle ml., P. Encyklopédia miest a obcí Slovenska. PS-LINE, 2005.