Letecký terminologický slovník

Letecký terminologický slovník je brožovaná publikácia zostavená Komisiou pre strojnícku terminológiu pri Ústave slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (od roku 1966 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied) pod vedením predsedu komisie Jána Gondu a vydaná Vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied (od roku 1973 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) v Bratislave v roku 1953 ako 9. zväzok série Odborná terminológia. Po Terminológii častí strojov (1952) a Terminológii obrábania kovov (1952) išlo o tretí terminologický slovník zostavený touto komisiou.[1] Obsahuje 655 hesiel z oblasti letectva a pomocných náuk (mechaniky, aerodynamiky a pod.).[2] Výklady pri jednotlivých termínoch vypracoval Štefan Pleško, jazykovým poradcom vydania bol Ferdinand Buffa, odborným redaktorom Ján Horecký a technickou redaktorkou Libuša Jacková. Publikáciu vytlačili Grafické tlačiarne, n. p. v náklade 1 200 výtlačkov a pôvodne sa predával za 11 Kčs.[3]

Letecký terminologický slovník

Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Československo ČSR
Nakladateľstvo originálneho vydania Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Počet vydaní originálu 1
Dátum 1. vydania originálu 1. október 1953

Koncepcia

upraviť

Slovník pozostáva z predhovoru („Úvod“, s. 5-[6]), hlavnej časti (s. 7-90), registra („Abecedný ukazovateľ“, s. 91-[104]) a obsahu (s. [105]). Hlavná časť je rozdelená na šesť kapitol – „Letectvo a pomocné náuky : (mechanika, aerodynamika, pohyb lietadla ap.)“ (s. 7-40, heslá č. 1-239), „Rozdelenie lietadiel“ (s. 41-46, h. č. 240-301), „Drak a jeho časti“ (s. 47-57, h. č. 302-399), „Hnacia skupina“ (s. 58-72, h. č. 400-525), „Prístroje“ (s. 73-77, h. č. 562-570[pozn 1]), „Lietanie, výkony, akrobacia“ (s. 78-90, h. č. 571-692).

Terminologia (sic) je spracovaná tak, že podáva sústavne, podľa vedeckých hľadísk utriedené termíny a súčasne aj ich stručné vysvetlenie, doplnené kresbami. Niekde sa pritom uvádzajú aj dva termíny, pričom komisia pokladá za správnejší termín, ktorý sa uvádza na prvom mieste a ten odporúča používať. (...) Komisia pre strojnícku terminologiu (sic) nepokladá predkladaný náčrtok za definitívny, ale iba za návrh na posúdenie technickej verejnosti.
– úvod k slovníku[4]

Poznámky

upraviť
  1. chyba v číslovaní hesiel v slovníku

Referencie

upraviť
  1. Slivková, Viera (1960), „Pätnásť rokov práce na ustaľovaní slovenskej terminológie“, Slovenské odborné názvoslovie (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) 8 (4): 99, https://terminologickyportal.sk/pdf/son/1960/SON_1960_04.pdf 
  2. Mistrík, Jozef, ed. (1993), „terminologický slovník“, Encyklopédia jazykovedy (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 449, ISBN 80-215-0250-9 
  3. Letecký terminologický slovník, Odborná terminológia, sv. 9, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1953, str. 5-[6], [107] 
  4. „Úvod“, Letecký terminologický slovník, Odborná terminológia, sv. 9, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1953, str. 5-[6] 

Použitá literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť