Svetový čas (SČ) (angl. Universal Time (UT)) je pásmový čas okolo nultého poludníka, ktorý prechádza greenwichskou hvezdárňou v Anglicku.

Zaviedla ho IAU (International Astronomical Union, čo znamená Medzinárodná astronomická únia) v roku 1925. Je to základný čas pre všetky astronomické observatóriá na svete.

Postupne vznikli tieto druhy svetových časov:

  • UT0 : je čas odvodený z astronomických pozorovaní, vzťahujúci sa na nultý poludník
  • UT1: alebo rotačný čas: je UT0 upravený o pohyb zemského pólu
  • UT2: je UT1 upravený o ročné variácie v rotácii Zeme
  • UTC (Koordinovaný svetový čas, po anglicky Universal Time Coordinated): je čas definovaný na základe medzinárodného atómového času upravovaný v pravidelných intervaloch skokom o 1 sekundu tak, aby sa od času UT1 neodlišoval o viac ako 0,7 sekundy.
  • Efemeridový čas (EČ, po anglicky ET): je čas UT2 vzťahovaný na začiatok tropického roka 1900