Zoznam národných mott

zoznamový článok projektov Wikimedia
Bližšie informácie v hlavnom článku: motto

Tento článok obsahuje zoznam národných mott usporiadaných abecedne podľa názvu krajiny/štátu.

إله إلا الله، محمد رسول الله; [Lá ʾiláha ʾillál–láh, Muhammadun rasúl alláh]
(Nie je božstva okrem Boha. Mohammed je poslom božím.)
Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqipëtar.
(Ty Albánsko mi dávaš česť, ty mi dávaš meno Albánec.)
بِالشَّعْبِ وَلِلشَّعْبِ [Bi-š-ša’bi wa-lil-ša’bi ]
(Prostredníctvom ľudu a pre ľud.)
Virtus Unita Fortior (lat.)
(Zjednotená statočnosť je silnejšia)
Dieu et mon droit (fr.)
(Boh a moje právo)
Virtus Unita Fortior
(V jednote je sila)
Each Endeavouring, All Achieving
(Každý sa snaží, všetci niečo dosiahnu)
En unión y libertad (šp.)
(V jednote a slobode)
Մեկ Ազգ, Մեկ Մշակույթ (Mek Azg, Mek Mshakouyt)
(Jeden národ, jedna kultúra)
národné motto nie je
Odlar Yurdu
(Zem večného ohňa)
Forward Upward Onward Together
(Dopredu dohora ďalej spoločne)
Eendracht maakt macht (hol.)
L'union fait la force (fr.)
Einigkeit gibt Stärke (nem.)
(Jednota dáva silu)
Sub Umbra Florero – Under the shade I flourish.
(Pod tieňom rozkvitnem.)
Fraternité, Justice, Travail
(Bratstvo, spravodlivosť, práca)
národné motto nie je
¡Morir antes que esclavos vivir! (šp.)
(Zomrieť radšej ako byť otrokmi)
národné motto nie je
Pula
(Dážď)
Ordem e Progresso
(Poriadok a pokrok)
OIn tutela nostra Limuria
(Limuria je pod našou ochranou)
Съединението прави силата
(V jednote je sila)
Unité, Progrès, Justice
(Jednota, pokrok, spravodlivosť)
Unité, Travail, Progrès
(Jednota, práca, pokrok)
národné motto nie je
Unité – Travail – Progrès
(Jednota – práca – pokrok)
Pravda vítězí
(Pravda víťazí)
národné motto nie je
Por la Razón o la Fuerza (šp.)
(Právom alebo silou)
Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke
(Božia pomoc, láska ľudí, sila Dánska)
Dios, Patria, Libertad
(Boh, vlasť, sloboda)
Unité-Egalité-Paix
(Jednota, rovnosť, mier)
národné motto nie je
Dios, patria y libertad
(Boh, vlasť a sloboda)
Never Kneel Down
(Nikdy nepokľaknúť)
národné motto nie je
národné motto nie je
In varietate concordia (lat.)
(Jednotná v rozmanitosti)
národné motto nie je
Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa
(Za Boha, ľud, prírodu a krajinu)
národné motto nie je
Liberté, Egalité, Fraternité
(Sloboda, rovnosť, bratstvo)
Union, Travail, Justice
(Jednota, práca, spravodlivosť)
Progress, Peace, Prosperity
(Pokrok, mier, prosperita)
Freedom and Justice
(Sloboda a spravodlivosť)
Nulli Expugnabilis Hosti (lat.)
(Nepodmanený žiadnym nepriateľom)
The Land, The People, The Light
(Zem, ľud, svetlo)
Ἐλευθερία ἤ Θάνατος
(Sloboda alebo smrť)
národné motto nie je
ძალა ერთობაშია (Dzala ertobashia)
(V jednote je sila)
národné motto nie je
Travail, Justice, Solidarité
(Práca, spravodlivosť, solidarita)
Unidade, Luta, Progresso
(Jednota, boj, pokrok)
One people, one nation, one destiny (angl.)
(Jeden ľud, jeden národ, jeden osud)
L'Union Fait La Force (fr.)
(V jednote je sila)
Ik zal handhaven (hol.)
(Vytrvám)
národné motto nie je
národné motto nie je
Satyamēva Jayatē (Satjaméva Džajaté)
(Pravda víťazí)
Bhinneka Tunggal Ika
(Jednota v rozmanitosti)
Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī
(Nezávislosť, sloboda, islamská republika)
národné motto nie je
národné motto nie je
národné motto nie je
Out of Many One People
(Z mnohých (národov) jeden národ)
„Mier a pokrok“ (cisárske motto)
národné motto nie je
Unity In Diversity
(Jednota v rozmanitosti)
Paix, Travail, Patrie
(Mier, práca, vlasť)
A Mari Usque Ad Mare (lat.)
From Sea to Sea (angl.)
D'un ocean à l'autre (fr.)
(Od mora k moru)
Unidade, Trabalho, Progresso
(Jednota, práca, pokrok)
národné motto nie je
Harambee
(Ťahajme za jeden povraz)
národné motto nie je
národné motto nie je
Libertad y orden (šp.)
(Sloboda a poriadok)
Unité – Solidarité – Développement
(Jednota – solidarita – rozvoj)
Unité, Travail, Progrès
(Jednota, práca, pokrok)
Justice – Paix – Travail
(Spravodlivosť – Mier – Práca)
강성대국
(Silný a prosperujúci národ)
홍익인간
(Buď prospešný pre ľudstvo.)
národné motto nie je
Khotso, Pula, Nala
(Mier, dážď, prosperita)
The love of liberty brought us here
(Priviedla nás sem láska k slobode)
národné motto nie je
Vienybė težydi
(Nech jednota prekvitá)
Freedom, socialism, unity
(Sloboda, socializmus, jednota)
národné motto nie je
Mir wëlle bleiwe wat mir sin
(Chceme zostať, čím sme)
národné motto nie je
Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana
(Zem predkov, sloboda, pokrok)
národné motto nie je
Unity and Freedom
(Jednota a sloboda)
národné motto nie je
Un peuple, un but, une foi
(Jeden ľud, jeden cieľ, jedna viera)
národné motto nie je
Quocunque Jeceris Stabit (lat.)
(Kamkoľvek to hodíš, bude to stáť)
الله، الوطن، الملك [Alláh, al-watan, al-malik]
(Alah, krajina, kráľ)
Honneur, Fraternité, Justice
(Česť, bratstvo, spravodlivosť)
Stella Clavisque Maris Indici
(Hviezda a kľúč Indického oceánu)
národné motto nie je
národné motto nie je
Deo Juvante (lat.)
(S Božou pomocou)
národné motto nie je
národné motto nie je
Unity, Liberty, Justice
(Jednota, sloboda, spravodlivosť)
Einigkeit und Recht und Freiheit
(Jednota a právo a sloboda)
národné motto nie je
Fraternité, Travail, Progrès
(Bratstvo, práca, pokrok)
Unity and Faith, Peace and Progress
(Jednota a viera, mier a pokrok)
En Dios Confiamos
(V Boha veríme)
národné motto nie je
predtým „Onward“ („napred“)
Alt for Norge
(Všetci za Nórsko)
Yaqeen-e-muhkam, ittihād, nazm (urd.)
(Viera (sebadôvera), jednota, disciplína)
Rainbow's End
(Koniec dúhy)
Paz y justicia (šp.)
(Mier a spravodlivosť)
národné motto nie je
Union – Discipline – Travail
(Jednota, disciplína, práca)
Bóg, Honor, Ojczyzna (neoficiálne)
(Boh, česť, vlasť)
národné motto nie je
národné motto nie je
Unidad, Paz, Justicia
(Jednota, mier, spravodlivosť)
národné motto nie je
národné motto nie je
Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu
(Jednota, práca, patriotizmus)
Fa'avaei le Atua Samoa
(Boh, buď základom Samoy)
Libertas
(Sloboda)
Un Peuple, Un But, Une Foi
(Jeden ľud, jeden cieľ, jedna viera)
Finis Coronat Opus
(Koniec korunuje dielo)
Unity – Freedom – Justice
(Jednota – Sloboda – Spravodlivosť)
Pravda víťazí !
Pravda víťazí! (Slovensky), Pravda vítězí! (Česky), Veritas Vincit (Latinsky)
národné motto nie je
národné motto nie je
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(Proletári všetkých krajín, spojte sa!)
Dieu et mon droit (fr.)
(Boh a moje právo)
In God We Trust
(V Boha Veríme)
E pluribus unum
(Z mnohých jeden)
národné motto nie je
Само слога Србина спашава (Samo sloga Srbina spašava) (neoficiálne)
(Len svornosť zachraňuje Srbov)
Unité, Dignité, Travail
(Jednota, dôstojnosť, práca)
Freedom, socialism, unity
(Sloboda, socializmus, jednota)
Justitia-Pietas-Fides (lat.)
(Spravodlivosť-Pieta-Oddanosť)
Siyinqaba
(Sme pevnosť)
The Land, The People, The Light
(Zem, ľud, svetlo)
Country Above Self
(Krajina nad sebou (samou))
Unidade – Disciplina – Trabalho
(Jednota – Disciplína – Práca)
Pax et justitia (lat.)
(Mier a spravodlivosť)
národné motto nie je
To Lead is to Serve
(Viesť znamená slúžiť)
Nemo me impune lacessit (lat.)
No one provokes me with impunity (angl.)
Wha daur meddle wi me? (škótčina)
(Nikto ma beztrestne nepokúša)
Plus Ultra (lat.)
(Ešte ďalej (za nejakú hranicu))
Unus pro omnibus, omnes pro uno (lat.)
(Jeden za všetkých, všetci za jedného)
národné motto nie je
národné motto nie je
Uhuru na Umoja
(Sloboda a jednota)
Travail, Liberté, Patrie
(Práca, sloboda, domovina)
Together we aspire, together we achieve
(Spolu sa snažíme, spolu uspejeme)
Order, Freedom, and Justice (angl.)
(Poriadok, sloboda a spravodlivosť)
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
(Mier vo vlasti, mier vo svete)
národné motto nie je
Each Endeavouring, All Achieving
(Každý sa snaží, všetci niečo dosiahnu)
Tuvalu mo te Atua
(Tuvalu pre Všemohúceho)
For God and My Country
(Bohu a mojej krajine)
Воля, злагода, добро
(Sloboda, zhoda, láskavosť)
Libertad o Muerte (šp.)
(Sloboda alebo smrť)
KUCH ADOLATDADIR Sila v spravodlivosti
Let us stand firm in God
(Stojme pevne v Bohu)
národné motto nie je
Ðộc lập, tự do, hạnh phúc
(Nezávislosť, sloboda, šťastie)
Honra, Pátria e Povo
(Česť, vlasť a ľudia)
One Zambia, One Nation
(Jedna Zambia, jeden národ)
národné motto nie je
Unity, Freedom, Work
(Jednota, sloboda, práca)