Škótčina

Škótčina je západogermánsky jazyk. Používa sa v Škótsku spolu s angličtinou a škótskou gaelčinou. Jestvujú spory, či škótčina je nárečie (dialekt) angličtiny alebo samostatný jazyk.

UkážkaUpraviť

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Škótčina
Aw human sowels is born free and equal in dignity and richts. They are tochered wi mense and conscience and shuld guide theirsels ane til ither in a speirit o britherheid.
Slovenčina
Všetci ľudia sa rodia slobodní a seberovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom konať v bratskom duchu.