Kronika

rozlišovacia stránka

Kronika môže byť:

  • druh antickej a najmä stredovekej literatúry, pozri kronika (stredovek)
  • pamätná kniha, ktorá obsahuje tematicky členené zápisy o dianí v obci za jednotlivé kalendárne roky (príp. doplnené retrospektívnymi zápismi za roky, kedy sa kronika neviedla), pozri obecná kronika
  • pamätná kniha školy, podniku, združenia, rodiny a pod., ktorá obsahuje zápisy o udalostiach v časovom slede
  • v žurnalistike: rubrika faktograficky zaznamenávajúca pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti alebo minulosti, pozri kronika (žurnalistika)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.