Činohra (žáner)

divadelná hra, ktorej hlavnou zložkou je hovorené slovo

Činohra alebo dráma (v užšom zmysle) je jeden zo základných žánrov drámy v širšom zmysle (ostatné sú: tragédia a komédia). Je to hra, obyčajne próza, integrujúca vážne, tragické i komediálne prvky, zďaleka najčastejšie máva vážny námet (dej), ale je – na rozdiel od tragédie – bez tragického zakončenia.

Činohra vznikla koncom 18. storočia splynutím charakteristík tragédie (vážnosť témy a konfliktu) a komédie (všednosť témy a charakterov). Dominujú príbehy zo všedného života súdobej spoločnosti, spoločenské problémy. Herci väčšinou stvárňujú bežných ľudí. Najčastejšia súčasná podoba činohry je psychologická dráma, t.j. dôraz sa kladie na psychológiu postáv.

Významní zahraniční predstavitelia sú Denis Diderot, Gotthold Ephraim Lessing, Alexandre Dumas mladší, Henrik Ibsen a Anton Pavlovič Čechov. Významní slovenskí predstavitelia sú Jozef Gregor Tajovský (hry Statky-zmätky, Nový život, Tma, Hriech), Ján Solovič, Ivan Bukovčan, Štefan Králik.

Zdroje upraviť