Latinská literatúra

Literatúra latinská je najvýraznejšia zložka európskej kultúry, čo je dané tým, že latinčina bola nielen materským jazykom obyvateľov Ríma a neskôr Rímskej ríše, ale stala sa na dlhé stáročia jazykom tej časti Európy, ktorá bola pod vplyvom západnej časti Rímskej ríše.

Preto je latinská literatúra po všetkých stránkach neobyčajne rozsiahla - časovo, teritoriálne, žánrovo a samozrejme aj šírkou námetov a ideí. Ako zložka antickej kultúry, stredovekej kultúry i novovekej kultúry poznamenala aj kultúru súčasnú.

Rímska literatúra upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímska literatúra

Je literatúra z obdobia starovekého Ríma. Nadväzuje na grécku literatúru. Je významnou zložkou rímskej kultúry a prvá etapa vývinu latinskej literatúry. Tvorbu tvorila dráma, rétorika a poézia (tzv. zlatý vek rímskej literatúry)

Predstavitelia upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.