Internetový katalóg

Internetový katalóg je webová stránka predstavujúca katalógy firiem a katalógy odkazov na iné webové stránky, ktoré sú zotriedené do stromu kategórií a podkategórií a spravidla umožňujú aj plnotextové vyhľadávanie. Rozšírenejšie sú katalógy firiem, ktoré môžu byť aj rôzne špecializované, napr. odborovo či regionálne. Pridávať obsah väčšinou zadarmo môže ktokoľvek, bežné je aj registrovanie mediálnou agentúrou, kedy editori katalógu tieto návrhy revidujú a zverejňujú (údržba je tak náročnejšia na ľudské zdroje). Niektoré katalógy sú platené alebo výnimočne požadujú zverejnenie na odkazovanej stránke. Katalóg môže poskytnúť kvalitné výsledky hľadania práve vďaka svojmu unikátnemu obsahu a je teda internetovým vyhľadávačom, avšak s tým rozdielom, že namiesto organických výsledkov (obsahu získavaného robotom bez registrácie) zobrazuje najmä registrované výsledky. Existujú však katalógy obsahujúce vlastné i organické výsledky.

Kvalita katalógu je definovaná počtom zverejnených firiem či odkazov a rozsahom aj aktuálnosťou informácií o týchto vrátane správnosti triedenia do kategórií. Kvalitné katalógy majú prínos nielen pre užívateľov Internetu (overený obsah), ale aj pre tvorcov webových stránok, ktorí tak získavajú potrebné off-page faktory čiže spätné odkazy (dôležité pre SEO).

Externé odkazy upraviť