Web page

dokument obsahujúci hypertext, obrázky a iné multimediálne prvky uložený obyčajne na webovom serveri

Web page (do slovenčiny prekladané ako webová stránka, hovorovo webstránka / web stránka, nepresne internetová stránka) je dokument zvyčajne obsahujúci hypertext, obrázky, multimediálne a ďalšie prvky uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby World Wide Web v sieti internet. Zobrazuje sa používateľovi pomocou webového prehliadača.

Screenshot webstránky

Názov „webová stránka“ je metaforou papierových stránok spojených do knihy. Aj webové stránky sa zvyčajne vyskytujú vo webovom sídle (web site) ako viaceré alebo mnohé jednotlivé webové stránky prepojené navzájom koherentným spôsobom (s rovnakým alebo podobným výzorom, menu a pod). Napríklad táto webová stránka, ktorú teraz čítate je súčasťou sídla slovenskej wikipédie, ktorá má navyše aj vlastnú doménu https://sk.wikipedia.org/.

Webové stránky sú obyčajne písané v značkovom jazyku HTML alebo XHTML, CSS, JavaScript a prenos prebieha pomocou protokolu HTTP.

Spočiatku boli webové stránky písané len ako dokumenty v HTML (tzv. statické stránky) až časom sa začali používať aj technológie na generovanie dynamického obsahu prostredníctvom skriptovacích jazykov (napr. ASP alebo PHP a ďalšie), ktoré inštruujú webový server ako zostrojiť webovú stránku. Ako zdroj dát môže slúžiť databáza.

V súčasnosti sa tešia veľkej obľube rôzne redakčné systémy (CMS).