Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa; podmnožina hypermédií. Sú určené na informovanie a zábavu publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

Vybrané základné nástroje pre tvorbu multimediálnych aplikácií

upraviť

Základné nástroje pre tvorbu multimediálnych výukových aplikácií môžeme rozdeliť do týchto skupín:

  • Nástroje pre tvorbu vektorovej 2D grafiky s prvkami napodobňujúcimi priestor. Predstaviteľom je Corel Draw a Adobe Illustrator
  • Nástroje pre tvorbu a spracovanie bitmapovej grafiky – Adobe Photoshop
  • Nástroje pre tvorbu vektorových animácií – Macromedia Flash a menej používaný Corel R.A.V.E 2.0.
  • Nástroje pre tvorbu bitmapových animácií – Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint
  • Nástroje pre spracovanie digitálneho videa. Predstaviteľom aplikácie umožňujúcej spracovanie videa na počítači je Adobe Premiere 6.5 alebo PRO, Pinnacle Studio alebo freewarový produkt VirtualDub.
  • Nástroje pre spracovanie zvukov. Zvuky patria medzi multimediálne prvky. Zvuky môžeme spracovávať (nahrávať, upravovať) buď v aplikáciách typu Adobe Premiere alebo v špecializovaných aplikáciách napr. Acustica alebo Cool Edit Pro.
  • Nástroje umožňujúce prehliadanie a prehrávanie súborov rôzneho typu a konverziu súborov – Windows Media Player, InfranView, Photoshop [1] Archivované 2014-12-08 na Wayback Machine