Grafika

rozlišovacia stránka

Grafika môže byť:

 • pôvodne: umenie písania a kreslenia
 • reprodukčné postupy:
 • dielo vytvorené týmito reprodukčnými postupmi
 • v jazykovede:
  • súbor všetkých grafických prostriedkov jazyka (teda písmo, interpunkčné znamienka, členenie textu na odseky)
  • nepresne: písmo (ako sústava grafických znakov)
  • spôsob zaznamenávania hlások (fonologických jednotiek) písmom
 • v informatike: diagramy, reprezentácie funkcií, kresby a ľubovoľné obrazce, ktoré sa dajú opísať bodovým rastrom, pozri grafický formát a počítačová grafika
 • v diplomatike: časť diplomatiky, diplomatická znalosť písma
 • hovorovo: skrátene grafické papiere
 • Do súčastí grafiky patria napríklad : tvorba animácie, digitálne kreslenie, tvorenie webov...
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.