Grafika

rozlišovacia stránka

Grafika môže byť:

 • pôvodne: umenie písania a kreslenia
 • reprodukčné postupy:
 • dielo vytvorené týmito reprodukčnými postupmi
 • v jazykovede:
  • súbor všetkých grafických prostriedkov jazyka (teda písmo, interpunkčné znamienka, členenie textu na odseky)
  • nepresne: písmo (ako sústava grafických znakov)
  • spôsob zaznamenávania hlások (fonologických jednotiek) písmom
 • v informatike: diagramy, reprezentácie funkcií, kresby a ľubovoľné obrazce, ktoré sa dajú opísať bodovým rastrom, pozri grafický formát a počítačová grafika
 • v diplomatike: časť diplomatiky, diplomatická znalosť písma
 • hovorovo: skrátene grafické papiere
 • Do súčastí grafiky patria napríklad : tvorba animácie, digitálne kreslenie, tvorenie webov...
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.