Program ping (angl. Packet InterNet Groper) umožňuje preveriť funkčnosť spojenia medzi dvoma sieťovými rozhraniami (počítača, sieťového zariadenia) v počítačovej sieti, ktorá používa rodinu protokolov TCP/IP. Ping pri svojej činnosti periodicky odosiela IP datagramy a očakáva odozvu protistrany (zariadenia). Pri úspešnom získaní odpovede vypíše dĺžku odozvy (latencie) a na záver štatistický súhrn. Trvanie odozvy sa vypisuje v milisekundách.

Opis činnosti

upraviť

Parametrom programu ping je doménové meno alebo IP adresa sieťového rozhrania, ktorého dostupnosť chceme preveriť. Ak je uvedené doménové meno, je najprv preložené pomocou DNS na IP adresu. Program používa správy „Echo Request“ (typ 8, výzva) a „Echo Reply“ (typ 0, odpoveď) protokolu ICMP. Výzvy sa odosielajú na cieľovú IP adresu a v stanovenom limite sa očakáva odpoveď (typicky 3 sekundy). Jednotlivé výzvy obsahujú čísla (icmp_seq), podľa ktorých možno identifikovať jednotlivé odpovede alebo ich stratu. Program priebežne vypisuje, ktoré odpovede už prišli a s akým oneskorením (latenciou).

Sieťové umiestnenie môže byť server, počítač, sieťová tlačiareň, spojené cez internet alebo LAN.

Kvalita pingu

upraviť
  • 0 – 50 ms – výborný ping (odporúčaný pre hranie multiplayerových hier)
  • 50 – 100 ms – chválitebný ping (zhoršená kvalita pri hraní hier)
  • 100 – 200 ms – dostatočný ping (zlá kvalita pri hraní hier, dobrá pre prehliadanie internetu)
  • 200 – 1000 ms – zlý ping (takmer nehrateľné multiplayer hry, dostačujúca kvalita pre prehliadanie internetu)
  • 1000+ ms – nedostatočný ping, ktorý spôsobuje časté internetové problémy s konkrétnym sieťovým umiestnením

Externé odkazy

upraviť

Manuálové stránky

upraviť

Meranie pingu z prehliadača

upraviť

Meranie pingu (odozvy) môžete na týchto webových stránkach: