Resource Description Framework

RDF (Resource Description Framework) je World Wide Web Consortium (W3C) špecifikácia formátu, podporujúca popis zdrojov pomocou abstraktného modelu metadát, implementovaná v jazyku XML.

Myšlienkou modelu RDF metadát je posunúť web bližšie k sémantickému webu a pridať tak do webových stránok štruktúru a pre počítače zrozumiteľný význam (sémantiku). Na vyjadrenie významu a vzťahov sa používa XML zápis tripletov formou výrazu podmet-prísudok-predmet. Napríklad veta 'Obrázok je zverejnený pod voľnou licenciou' by vyzerala v RDF takto:

<dielo>
    <typ>obrázok</typ>
    <licencia>
        <prava>voľná</prava>
    </licencia>
</dielo>

Externé odkazy upraviť