Sémantický web je web, ktorý sa má stať novým evolučným stupňom súčasného webu. Ide o web, kde sú informácie štruktúrované a uložené podľa štandardizovaných pravidiel, čo uľahčuje ich vyhľadanie a spracovanie. Stavia najmä na Resource Description Framework (RDF) a Ontology Web Language (OWL). Na špecifikáciách pre sémantický web pracuje World Wide Web Consortium (W3C).

Štruktúra sémantického webu podľa konzorcia W3C

Myšlienku sémantického, čiže významového webu prvýkrát vyslovil Tim Berners-Lee v roku 2001, kedy upozornil na skutočnosť, že súčasný web je len spleť webových stránok, ktorá neustále rastie a v ktorej je stále zložitejšie nájsť relevantné informácie. Sémantický web je podľa neho rozšírením súčasného webu, v ktorom informácie majú pridelený dobre definovaný význam lepšie umožňujúci počítačom a ľuďom spolupracovať. Sémantický web predstavuje reprezentáciu dát na WWW. Je založený na technológii Resource Description Framework (RDF), ktorá integruje širokú škálu aplikácií využívajúcich syntaktický zápis v XML a identifikátory URI pre pomenovanie. Znamená to teda, že dáta prezentované na Internete by mali mať presne definovaný význam a dovoľovať do značnej miery automatizované (strojové) spracovanie, ktoré by sa malo realizovať pomocou softvérových agentov.

Základným krokom k vytvoreniu sémantického webu je konceptualizácia dát dostupných na Internete, ktorej kľúčovým nástrojom sú ontológie alebo formalizované reprezentácie znalostí určené na ich zdieľanie a znovupoužitie. Sémantický web je založený aj na štandardizovanom popise webových zdrojov (všetko, dosiahnuteľné pomocou WWW, teda textové dokumenty, obrázky, videosekvencie, zvukové súbory a pod.). Každý zdroj by bol vybavený rovnakými charakteristickými údajmi (autor, typ zdroja, kľúčové slová atď.), Čo by umožnilo užívateľom Internetu pracovať so sieťou WWW ako s relačnou databázou a pýtať sa na jej obsah prostredníctvom jazykov podobných SQL. Dôraz by sa kládol na vysokú presnosť a relevantnosť odpovede na vyhľadávací dotaz.

Technologickým základom sémantického webu by sa mal stať štandard RDF (Resource Description Framework) - všeobecný rámec pre opis, výmenu a znovupoužitie metadát. Poskytuje jednoduchý model pre opis zdrojov, ktorý nie je závislý na konkrétnej implementácii. Dátový model RDF umožní špecifikovať trojice (zdroj, vlastnosť, hodnota vlastnosti). Týmto ide okrem iného o priradenie sémantiky webovým zdrojom, čo je pre sémantický web kľúčové.

Sémantický web propaguje Tim Berners-Lee už niekoľko rokov, napriek tomu sa doteraz nedočkal výrazného rozmachu, pravdepodobne pretože je oproti súčasnému webu príliš komplikovaný. Preto vznikajú jednoduchšie spôsoby, ako do súčasného webu ľahko pridať sémantickú informáciu: mikroformáty a RDFa.

Príklad webu upraviť

Pozri upraviť

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sémantický web na českej Wikipédii.