World Wide Web Consortium

organizácia noriem WWW

World Wide Web Consortium (W3C) je konzorcium produkujúce slobodné štandardy -- „odporúčania“, ako ich nazývajú -- pre World Wide Web. Hlavou konzorcia je Tim Berners-Lee, pôvodný autor URL (Uniform Resource Locator), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a HTML (Hypertext Markup Language), principiálnych technológií tvoriacich základ webu.

W3C štandard prechádza niekoľkými fázami. Začína ako pracovný náčrt (Working Draft), posledná výzva (Last Call), kandidát na odporúčanie (Candidate Recommendation) a návrh odporúčania (Proposed Recommendation). Končí ako odporúčanie (Recommendation). Aktualizácia odporúčania sa deje pomocou zvlášť publikovaného errata, kým sa nezhromaždí dostatočné množstvo podstatných úprav, kedy sa vydá nová verzia (edition) odporúčania (napr. XML je v súčasnosti v tretej verzii). Niekedy sa odporúčanie stiahne, a znova prechádza celým procesom, ako RDF. W3C tiež publikuje informatívne poznámky (notes), ktoré nie sú mienené ako štandardy.

Konzorcium necháva dodržiavanie štandardov na výrobcoch. Väčšina štandardov definuje úrovne kompatibility a je na výrobcoch, aby sa ich držali. Ako štandardy iných organizácií, aj štandardy W3C sú niekedy implementované len čiastočne. V poslednej dobe sa však úplnosť implementácií výrazne zlepšila. Odporúčania sú pod licenciou za ktorú sa neplatí, čo dovoľuje každému, aby ich implementoval.

Na rozdiel od ISOC a iných medzinárodných štandardizačných telies nemá W3C certifikačný program. Certifikačný program je proces, ktorý má výhody aj nevýhody. W3C sa nateraz rozhodla, že nie je vhodné začínať takýto program a riskovať viac nevýhod pre komunitu, ako by mohli poskytnúť výhod.

Administrácia konzorcia prebieha z MIT (kancelárie na piatom poschodí Gates Tower v Štátnom centre), ERCIM (Sophia Antipolis, Francúzsko) a univerzity Keio (Japonsko). Má tiež miestne zastupujúce úrady v rôznych krajinách nazývané „úrady W3C“.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť