Document Object Model

DOM (Document Object Model, objektový model dokumentu) je objektovo orientovaná reprezentácia dokumentu XML alebo HTML. Dokument môže byť ďalej spracovávaný a výsledok tohto spracovania prezentovaný. V rámci tvorby internetových stránok je DOM používaný najmä na dokumenty jazyka XHTML. Samozrejmosťou je možnosť použitia DOM aj na iné typy dokumentov, napríklad na dokumenty s jazykom XML. DOM konzorcia W3C je štandardné API rozhranie pre štruktúru dokumentov. Vďaka nemu je možné pristupovať k objektom, mazať, pridávať alebo editovať ich vrátane obsahu, atribútov a vzhľadu. DOM umožňuje vytvárať dokumenty a aplikácie pracujúce v internetových prehliadačoch na všetkých platformách. Vďaka DOM môžu programátori používať rôzne programovacie jazyky, pričom programovací model zostáva nezmenený.

Literatúra upraviť

  • Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykmi XHTML 1.1, CSS 2.1 a JavaScript 1.5+ s úvodom do DOM. Bratislava: MLD Group, 2009, s.776. ISBN 978-80-89448-00-5
  • Lednár, Matej.: Príručka programátora - Aplikujeme DOM s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Bratislava: MLD Group, 2009, s. 207. ISBN 978-80-89448-01-2