Wikipédia:Používateľské meno

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Pri vytváraní nového účtu je jednou z vecí, ktoré si musíte zvoliť, vaše používateľské meno, ktoré budete na Wikipédii používať. Táto stránka poskytuje niekoľko rád na túto tému.

Pozri aj: Pomoc:Ako sa prihlásiť

Na čo slúži používateľské meno?

upraviť

Používateľské meno sa pripojí k popisu každej úpravy, ktorú urobíte (ak sa predtým prihlásite). Je to dôležité na určenie miery zodpovednosti za zmeny v článku, ale aj z hľadiska autorského práva – ak sa napr. niekomu páči váš príspevok a rád by ho použil za podmienok nezlučiteľných s podmienkami licencií CC-BY-SA a GFDL, ktoré vo Wikipédii platia, môže podľa toho zistiť autora a napríklad na vašej diskusnej stránke vás požiadať o povolenie vaše dielo použiť. Všeobecne sa teda dá povedať, že vaše používateľské meno je použité na označenie vášho autorstva.

Ak sa vám vaše používateľské meno nepáči, môžete si ho dať zmeniť – pozri nižšie.

Ak na to nemáte zvlášť dobrý dôvod, nevytvárajte pre seba viac redaktorských účtov.

Voľba používateľského mena

upraviť

Najlepším používateľským menom je obvykle vaše skutočné meno, alebo vaša dlhodobo používaná internetová prezývka. Zvoľte si prosím také meno, ktoré nám všetkým umožní tvorbu encyklopédie – vám nebude prekážať podpisovať sa ním, nám nebude prekážať čítať ho a spolupracovať s človekom, ktorý sa takto podpisuje.

Uvedomte si, že kontroverzné meno môže spôsobiť, že ostatní sa na vás budú pozerať s predsudkami. Odporúčame vám preto vyhnúť sa

 1. menám politických, vojenských alebo náboženských osobností či udalostí,
 2. ľubovoľným menám, ktoré by mohli byť považované za urážlivé alebo za propagáciu názorov nejakej verejne činnej osobnosti.

Cieľom je, aby ste boli hodnotení podľa svojich príspevkov, nie na základe emocionálnej reakcie na kontroverzný podpis. Vhodný výber používateľského mena je aj vo vašom záujme, takže voľte opatrne. Pamätajte, že ste súčasťou komunity.

Skutočné mená versus prezývky

upraviť

Predtým sa na mnohých wiki odporúčalo používať skutočné mená namiesto prezývok kvôli predpokladu, že používateľ, ktorý sa pod príspevok podpíše svojim skutočným menom, bude skôr prispievať hodnotne než ten, ktorý sa podpisuje len prezývkou. Doterajšie skúsenosti na slovenskom internete aj slovenskej Wikipédii tento predpoklad zvlášť nepodporujú a komunita nemá nič ani proti jednej možnosti: ak už máte svoju stálu prezývku inde (či už na internete alebo mimo neho) a chcete ju používať, je to celkom v poriadku; ak však žiadnu nemáte ani vás nenapadá, môže byť skutočné meno najlepším riešením.

V tejto súvislosti je vhodné uvedomiť si, že podľa niektorých právnych systémov je autorské dielo napísané pod pseudonymom chránené kratšiu dobu než autorské dielo označené skutočným menom autora. (Diela napísané pod pseudonymom sú chránené autorskými právami 70 rokov od dátumu zverejnenia, na rozdiel od 70 rokov od smrti autora pri dielach so známou osobou autora.)

Nepoužívajte skutočné meno známej osobnosti (živej alebo nedávno zosnulej). Mnoho redaktorov takéto meno považuje za príliš rušivé a môže žiadať, aby ste si ho zmenili. Vytvoriť si používateľské meno známej osoby a potom robiť deštruktívne úpravy článkov v „jej mene“ alebo v snahe ju zdiskreditovať pravdepodobne bude mať za následok opatrenie, ktoré je uvedené v sekcii Nevhodné používateľské mená.

Veľkosť písmen v používateľskom mene

upraviť

Prvé písmeno každého používateľského mena na Wikipédii musí byť veľké. Ak si napríklad založíte účet s názvom „moje meno“, bude automaticky prevedené na „Moje meno“.

Ak je vaše používateľské meno zložené z viacerých slov, budete zrejme chcieť použiť veľké prvé písmeno aj pri ostatných slovách (ak sú to vlastné mená).

Nevhodné používateľské mená

upraviť

Účelom používateľských mien je identifikovať a rozlišovať prispievateľov čo slúži k vzájomnej komunikácii a zaznamenávaniu úprav. Používateľské meno nie je miestom na vyjadrenie názoru či napádanie. Nikto nemá na žiadne konkrétne používateľské meno nárok. Hoci svojrázne a zaujímavé používateľské mená môžu Wikipédiu obohatiť, nie sú nevyhnutné. Ako používateľské meno nie je vhodná e-mailová adresa, pretože sa môže stať ďalšou položkou do zbierky robotov, ktoré po Internete zbierajú adresy pre spamerov a následne zasielanie spamu.

Výslovne sú na Wikipédii zakázané niektoré druhy mien:

Úmyselne alebo neúmyselne zmätočné mená: mená, ktoré sa môžu pliesť s menom iného redaktora Wikipédie, s nejakou funkciou programového vybavenia, alebo evokujúce konto bota (AndrejBot, Andrejbot, Andrej-bot a pod.). Ak vašu zvyčajnú prezývku už používa niekto iný, zvážte, či nie je vhodnejšie použiť vaše skutočné meno či nejakú inú vašu prezývku. Nepoužívajte mená ako Posledné úpravy, Správca a podobne.

Obtiažne zobraziteľné mená: mená, ktoré väčšina používateľov nedokáže ľahko napísať na klávesnici či zobraziť v prehliadači. Programové vybavenie Wikipédie umožňuje zvoliť si meno z celého bohatstva Unicode znakov, ale najbezpečnejšie bude, keď si zvolíte meno zo znakov slovenskej abecedy a číslic. Použiť ľubovoľné znaky môžete v podpise (pozri nižšie).

Nedostatočná rozlišovacia schopnosť: mená, ktoré sú veľmi ťažko rozpoznateľné od už existujúcich používateľských mien (napr.„Jan__Nový“ a „Jan_Nový“ sa líšia iba v počte medzier), alebo mená, ktoré sú neprehľadné a robia problém ostatným pri oslovovaní, písaní o danom používateľovi a podobne. Príkladom takýchto nevhodných mien sú samé čísla (napr. „5487112548“) alebo neusporiadané zhluky písmen (napr. „opiuasererweefuis“).

Provokačné mená: mená, ktoré odvádzajú pozornosť prispievateľov od tvorby encyklopédie alebo ich urážajú, nie sú na Wikipédii dovolené. Medzi takéto mená patria napríklad:

 • mená, ktoré provokujú rasovú/etnickú/národnú/náboženskú/triednu neznášanlivosť, xenofóbiu a pod,
 • mená, ktoré odkazujú na symboly rasové/etnické/národné/náboženské/triednu neznášanlivosť, xenofóbia a pod.,
 • mená, ktoré odkazujú na násilie,
 • mená so sexuálnym podtextom,
 • mená vulgárne, skatologické či pornografické.

Obťažujúce či ohováračské mená: obťažovanie a ohováranie nepatrí na Wikipédiu v žiadnom prípade. Navyše, vaše používateľské meno nie je nástroj na napádanie ostatných používateľov, s ktorými ste v spore. Vaše meno by nemalo slúžiť na urážanie iných používateľov, používateľských mien, článkov či činností. Používateľské meno by nemalo ohovárať iné osoby, firmy či skupiny, bez ohľadu na to, či sú používateľmi Wikipédie.

Používateľské mená obsahujúce doménu najvyššej úrovne: takéto používateľské mená sú v rozpore s politikou Wikipédie proti spamu a reklame a budú bezprostredne zablokované na neurčito.

Zakázané mená

upraviť

Ak sa anonymný používateľ pokúsi založiť účet s menom, ktoré súhlasí s regulárnym výrazom na stránke MediaWiki:Usernameblacklist, systém mu v tom zabráni.

Podpisy

upraviť

V používateľskom nastavení si môžete zvoliť alternatívny podpis, ktorý sa bude používať v diskusiách namiesto vášho používateľského mena (podľa ktorého sa volá vaša používateľská stránka v mennom priestore Redaktor). Všeobecne sa dá povedať, že sa na alternatívny podpis vzťahujú rovnaké pravidlá ako na vlastné používateľské meno.

Alternatívny podpis môže byť poňatý kreatívnejšie, napr. s využitím ornamentálnych znakov Unicode (napr. ☻♂♖♥★). Používanie obrázkov sa v alternatívnom podpise neodporúča z niekoľkých dôvodov:

 • zaťažujú zdroje serveru,
 • sťažujú vyhľadávanie a kopírovanie textu zo stránky,
 • môžu odvádzať pozornosť od vlastnej správy,
 • vo väčšine prehliadačov spôsobujú problémy s rozvrhnutím okolitého textu.

Nepoužívajte v podpise blikanie, väčšine redaktorov je to nepríjemné.

Podpis možno so znalosťou kódu wiki využívať aj na začleňovanie dômyselnejších odkazov. Vo svojom nastavení si môžete zvoliť, že budete používať neupravený podpis, do ktorého potom môžete vkladať aj wikiodkazy a formátovanie (napr. [[Redaktor:VašeMeno]] ([[Diskusia s redaktorom:VašeMeno|diskusia]]) spôsobí, že podpis bude okrem vašej redaktorskej stránky viesť aj na vašu diskusiu). Ak túto voľbu nezaškrtnete, MediaWiki z vášho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vašu stránku redaktora.

Snažte sa udržať svoj podpis čo možno najkratší, pretože dlhé podpisy znepriehľadňujú zdrojový text stránok a tým sťažujú prácu ostatným prispievateľom.

Zmena používateľského mena

upraviť

Ak sa dodatočne presvedčíte, že ste si vybrali používateľské meno zle, prípadne sa nájde dostatočný počet ľudí, ktorí ho považujú za nevhodné, môže byť zmenené (so spätnou platnosťou). O zmenu môžete požiadať na meta:Steward requests/Username changes