Wikipédia:Wikietiketa

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania


Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Ľudia pracujúci na Wikipédii majú rôzne povahy, názory a pôvod. Preto občas dochádza medzi používateľmi ku konfliktom. Nižšie uvedené zásady vznikli preto, aby riešenie týchto konfliktov bolo ľahké, rýchle a kultúrne.

Základné pravidlá slušného správania na Wikipédii

upraviť
 1. Predpokladajte dobrú vôľu druhej strany – ľudia sú od prírody dobrí. Človek, s ktorým diskutujete, tiež určite koná v dobrej viere.
 2. Kým niečo skritizujete, pochváľte – diskusiu vždy začínajte nejakou pochvalou. Ak tak urobíte, kritizovaná osoba nebude považovať kritiku za osobný útok a bude náchylná reagovať ústretovo na samotnú kritiku.
 3. Odstraňujte starú kritiku – ak vami kritizovaná osoba kritiku vzala na vedomie a pozitívne na ňu zareagovala, odstráňte z textu diskusie slová bývalej kritiky alebo ju prípadne zhrňte na absolútne minimum. Kritizovaná osoba často nemá odvahu urobiť to za vás.
 4. Hovorte milé veci tak často, ako sa dá – diskusné stránky neslúžia výhradne na spory. Ak si myslíte, že je niektorý článok zvlášť zaujímavý, nehanbite sa napísať to do diskusie.
 5. Kritizujte pomocou otázok – namiesto toho, aby ste priamo napísali, že daná osoba sa mýli, je lepšie spýtať sa jej, či si je istá, že má pravdu. Napr.: namiesto „Bicykel nemusí byť vždy jednostopový!“, možno napísať „Viete o tom, že niektoré bicykle majú tri kolesá?“
 6. Píšte za seba – majte na pamäti, že pri kritike niekoho vyjadrujete iba svoj názor. Preto je lepšie kritizovať pomocou formulácie „Mám dojem, že toto nie je pravda“ ako „Všetci vedia, že to je lož“.
 7. Nekritizujte autora, kritizujte názor – vety typu „Počúvaj, nemáš/nemáte pravdu, pretože téme vôbec nerozumieš/nerozumiete“ sú obzvlášť nepríjemné, pretože ich daná osoba môže považovať za osobný útok. Nevyčítajte nikomu, že zastáva stanovisko odlišné od vášho.
 8. Nepoučujte, argumentujte - formulácie typu „láskavo si preštudujte...“ sú takisto nevhodné. Jednoducho napíšte, o aké podklady sa vaše stanovisko opiera.
 9. Nebuďte jedovatí - ak to bezprostredne nesúvisí s diskutovanou témou, nevyčítajte svojmu názorovému odporcovi napríklad formálnu úpravu jeho diskusného príspevku či iné, pre spor nepodstatné veci.
 10. Dajte najavo, že ste pochopili argumenty – kým začnete kritizovať, napíšte, že chápete dôvody kritizovanej osoby (dokonca aj keď s nimi nesúhlasíte). Nepíšte „Nie je pravda, že...“, ale „Chápem Vaše argumenty, ale nesúhlasím s nimi, pretože...“
 11. Reagujte v pokoji - ak vás čísi diskusný príspevok alebo úprava článku „vytočí“, nesnažte sa hneď napísať čo najvýstižnejšími slovami, čo si o tejto úprave myslíte. O polhodinu možno sformulujete svoje výhrady oveľa vecnejšie.
 12. Vyvarujte sa vulgarizmov - nielen v diskusiách s inými používateľmi, ale vôbec.
 13. Moderujte príliš horúce diskusie – ak vidíte, že diskusia dvoch ľudí naberá nebezpečné obrátky, zapojte sa do nej ako nestranný moderátor. Zhrňte im do jasných bodov rozdiely a podobnosti ich stanovísk a navrhnite koniec diskusie, ak sa točí stále dookola.
 14. Neangažujte sa priveľmi – pamätajte si, že toto je encyklopédia, a nie diskusné fórum. Ak je diskusia príliš horúca, skúste ju zanechať a napíšte nejaký iný článok.

Pozrite sa aj na

upraviť