Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Perfektný encyklopedický článok by mal obsahovať aj niekoľko vhodných obrázkov. Tento článok radí, ako nahrávať obrázky a ako ich používať v článkoch.

Podrobný návod pre úplných začiatočníkov je aj Commons:Prvé kroky.

Časté chyby

upraviť

Zoznam častých chýb. Riešenia nájdete po prečítaní tohto článku.

 • obrázky z iných projektov (napríklad anglickej Wikipédie) sa nedajú používať na slovenskej Wikipédii bez toho, aby sa nahrali na Wikimedia Commons
 • obrázky erbov slovenských miest a obcí nie je možné nahrávať bez povolenia na použitie erbu od obce (369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b Symboly obce)
 • zobrazovanie externých obrázkov v článkoch Wikipédie nie je povolené

Nahranie obrázku na Wikimedia Commons

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Commons:Commons:Prvé kroky

Pre načítanie obrázku si nemusíte zakladať nový používateľský účet, môžete použiť rovnaký, aký máte na slovenskej Wikipédii. Vo svojich nastaveniach si na Wikimedia Commons môžete zmeniť jazyk rozhrania na slovenčinu. Po prihlásení použite odkaz Nahrať súbor. V ideálnom prípade by ste novo načítaný obrázok mali vložiť na niektorú z „katalógových“ stránok. Pozrite tiež návod Commons:Prvé kroky.

Pozor: Commons má striktnú licenčnú politiku – dovolené sú iba obrázky s tzv. slobodnou licenciou, tzn. o.i. musí byť dovolené komerčné používanie, nesmú sa používať obrázky odvolávajúce sa na fair use (napr. logá firiem) apod. Úplný zoznam povolených licencií je na stránke Commons:Šablóny licencií.

Príklad: Súbor:Kosice - St. Elisabeth Cathedral 1.JPG

Aby mohol byť obrázok do článku vložený, musí sa najprv nahrať na server, na ktorom projekty nadácie Wikimedia bežia. Obrázky pre slovenskú Wikipédiu (a ostatné projekty) sa načítajú na spoločné úložisko nazvané Wikimedia Commons.

Pozn.: Commons je primárnym zdrojom slobodných zdrojov (nielen) pre wikiprojekty.

V prípade, že chcete preniesť obrázok z niektorej lokálnej Wikipédie na Commons, použite nástroj Commonshelper, ktorý za vás vygeneruje správny popis súboru a ušetrí vám tak prácu aj prípadný omyl.

Vloženie obrázku do článku

upraviť

Na vloženie obrázku na stránku použite nasledujúcu syntax:

[[Súbor:Obrázok.jpg|voľby|alt=alt text|popis]]

(Miesto kľúčového slova Súbor: možno použiť staršie ekvivalenty Obrázok:, File: či Image:.)

Tým sa na dané miesto vloží obrázok s názvom Obrázok.jpg. Ak daný obrázok neexistuje, zobrazí sa namiesto obrázku chybové hlásenie (Chýbajúci obrázok).

Voľby obsahujú špeciálne kľúčové slová, ktoré ovplyvňujú správanie a vzhľad vkladaného obrázka (pozri nižšie).

Textová náhrada

upraviť

Alt text je text, ktorý slúži ako alternatíva obrázka. V bežnom prehliadači nie je vidieť, ale webové štandardy (HTML, XHTML) ho vyžadujú, pretože slúži

 • ľudom so zrakovým postihnutím prostredníctvom Braillovho displeja alebo hlasovej čítačky obrazovky.
 • ľudom, ktorí majú vypnuté zobrazovanie obrázkov v prehliadači (majú pripojenie drahé, pomalé či obmedzené firewallom) alebo používajú prehliadač, kde nefunguje zobrazovanie obrázkov (terminál, jednoduchšie mobilné telefóny...).
 • robotom webových vyhľadávačov pre priradenie obrázku pod uvedené slová a slovné spojenia.

Popis (po anglicky caption alebo cutline) sa zobrazí pri orámovaných obrázkoch pod obrázkom, prípadne ako alt atribút, ak ten nie je uvedený a popis sa nezobrazuje. (Ako popis sa zoberie posledný parameter, ktorý sa nedá aplikovať ako žiadna voľba.)

V nasledovnom texte pre spoločné pomenovanie Alt textu a popisu je použitý názov (textová) náhrada. V článkoch po anglicky (kde je väčšina odporúčaní o prístupnosti webu) sa používa v tomto význame slovné spojenie "alternative text", čo môže byť mätúce, preto v tomto pomocníkovi nie je použité.

Napísať vhodnú náhradu je náročné. Spolu s nadpisom, úvodom, podnadpismi sú popisy obrázkov najčítanejšie časti článkov, preto by mali byť stručné ale informatívne. Alt text je čítaný priamo pred popisom, takže by sa mali navzájom dopĺňať a nemali by obsahovať rovnaké detaily, ak sa oba vytvárajú (ak nie je popis zobrazovaný, server nahradí alt text popisom).

Náhrada by mala byť stručná. Ak je dlhá, dôležité slová treba dať na začiatok, ľudia môžu preskočiť jej zvyšok. (Hlasová čítačka či Braillov displej sú náročnejšie na čas ako čítanie zrakom.) Veľmi dlhé popisy je vhodné umiestniť do tela článku. Podrobnosti o obrázku, ktoré sa do článku veľmi nehodia, by mali byť na jeho popisnej stránke – tá slúži ako náhrada HTML longdesc atribútu, preto tento MediaWiki priamo neposkytuje.

Uistite sa, že popis jednoznačne identifikuje objekt (či osobu) na obrázku bez toho, aby o tom čitateľ musel premýšľať. Dôležité môže byť aj to, akou technikou bol obraz zhotovený – maľba, kresba, technický nákres a pod. Ak ide o maľbu, je vhodné dať wiki-linku na autora, uviesť názov a dátum – niekedy môže byť užitočné aj momentálne umiestnenie (napr. Louvre). Dátum môže byť veľmi dôležitý, ak ide napr. o osobu, ktorej zobrazenie poznáme až z neskoršieho obdobia.

Dobrý popis vysvetľuje, prečo obrázok patrí k článku.

Obrázok zachytáva 1 moment. Niekedy je vhodné spomenúť, čo sa stalo predtým a/alebo potom. K Súbor:DaVinci_LastSupper_high_res_2_nowatmrk.jpg môžete dať popis "Ježiš je pri stole so svojimi učeníkmi". Ak pridáte "... v predvečer jeho ukrižovania", presnejšie popíšete význam. Ak dodáte ešte "Podľa kresťanskej tradície týmto jedlom Ježiš stanovil Oltárnu sviatosť", tak vhodne opíšete kontext – pokiaľ ho neuvádzate v článku. No dajte pozor, popis by nemal byť dlhší ako 3 riadky – síce môžete zväčšiť veľkosť náhľadu, no príliš veľký náhľad (nad 500 bodov šírky) je už nepraktický, dokonca niektoré prehliadače môžu mať s takými veľkosťami problém.

Obrázok môže uviesť čitateľa do článku. Napr v článku o bernolákovčine by mohol byť vhodný popis pod jeho portrétom Súbor:Bernolak_Anton.jpg "Anton Bernolák ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu".

Doležitý je kontext, skúste si odpovedať:

 • Prečo tu je tento netextový obsah?
 • Akú informáciu prezentuje?
 • Aký účel napĺňa?
 • Ak by som nemohol použiť netextový obsah, aké slová by som mal zvoliť, aby som zabezpečil rovnakú funkciu a/alebo informáciu?

Ďalšia pomôcka, ako získať dobrý popis: Predstavte si, že robíte prednášku na základe encyklopedickej stránky a používate na ilustráciu daný obrázok. Čo poviete, ak je pozornosť poslucháčov zameraná na obrázok? Na čo by ste chceli na obrázku poukázať a prečo? Dôsledok: ak neviete, čo povedať, tak sa obrázok pravdepodobne nehodí do článku.

Ak obrázok zobrazuje slová dôležité pre čitateľa, náhrada by ich mala obsahovať tiež. Ak obsahuje znaky mimo ASCII a latinky, mali by sa prepísať do latinky, pretože aj najnovšie čítačky obrazovky čítajú vyššie znaky UniCode s veľkými problémami, niektoré miesto nich čítajú len "neznámy" a pod.

Tabuľky by nemali byť ako obrázky, ale ako wiki značky. Niektoré diagramy (napríklad vývojové) možno popísať slovne. Stĺpcové či kruhové grafy tiež možno jednoducho popísať. Zložitejšie čiarové grafy môžu mať stručnú náhradu (V rokoch 2000 až 2005 sa HDP zvyšoval v priemere o 1,2 % ročne) a podrobné údaje vedľa – pamätajte, že dlhý popis patrí do článku alebo do popisnej stránky obrázka.

Ak je obrázok dostatočne objasnený či vyjadrený popisom, alt text môže naň len odkazovať: |alt=pozri popis. Ak rovnakú úlohu plní článok, tak môže obsahovať: |alt=pozri ďalej v článku a pod.

Ak je obrázok čisto dekoratívny – neobsahuje žiadnu informáciu a jeho úloha je len estetická – vtedy nepotrebuje náhradu, zapíše sa to alt=| a neuvedie popis. Ak žiadny alt text nie je uvedený ([[Obrázok:...]] neobsahuje |alt=), čítačka bude miesto toho čítať linku obrázka, čo je samozrejme nežiadúce.

Alt text sa píše bez formátovania, musí byť na jednom riadku. Popis môže obsahovať formátovanie, wiki značky, ako sú napr. odkazy, citácie či šablóny a pod. (Nemusia to byť vety, vtedy sa nepíše na konci bodka, ak sú to vety, či viac viet, tak tam prirodzene bodka patrí.)

Ak chcete na obrázok iba odkázať, ale pritom ho do stránky nevkladať, pridajte na začiatok dvojbodku, napr. Súbor:Wikipedia-logo-sk.png dosiahnete napísaním

[[:Súbor:Wikipedia-logo-sk.png]]

Tento odkaz vedie na popisnú stránku obrázka, na rovnakú stránku sa čitateľ dostane kliknutím na zobrazený obrázok v prípade, ak bola použitá syntax bez prvej dvojbodky.

Ako voľby sa používajú nasledujúce kľúčové slová:

náhľadobrázka alebo náhľad, thumbnail, thumb
Vygeneruje automaticky zmenšený náhľad s rámčekom a popisom pod náhľadom. Je taktiež pridaná ikona, cez ktorú sa dostanete na obrázok v pôvodnej veľkosti. Ak nie je uvedené inak, obrázok sa zobrazí vpravo (pozri vpravo).
Registrovaní používatelia si môžu nastaviť veľkosť náhľadu cez Nastavenia -> Súbory -> Veľkosť náhľadu.
rám alebo frame, framed
Obrázok bude mať rámček a v ňom popis, aj keď nie je použitá voľba náhľad. Neuplatňuje sa zmena veľkosti, aj keď sú pre ňu uvedené rozmery.
frameless
Obrázok nebude mať rámček s popisom, aj keď je použitá voľba náhľad.
(neuvedený typ)
Neukáže rámček ani popis, no možno meniť veľkosť.
okraj alebo border
Vytvorí okraj okolo obrázku hrúbky 1 bod. Vhodné pre obrázky bez rámu, ktoré majú biele okraje (napr. olympijská vlajka). (Do náhľadu a obrázku z rámom je to zbytočná voľba, pretože tie majú okraj predvolený.)
Umiestnenie vodorovne
upraviť
vpravo alebo right
Obrázok bude zobrazený napravo, pričom text článku obteká vedľa obrázku vľavo. (Obrázok sa automaticky zobrazuje vpravo, preto sa pre zjednodušenie parameter vynecháva).
vľavo alebo left
Obrázok bude zobrazený naľavo, pričom text článku obteká vedľa obrázku vpravo.
stred alebo center, centre
Obrázok bude zobrazený vstrede, pričom text článku obrázok neobteká, pokračuje až pod ním.
žiadny alebo none
Obrázok bude zobrazený vľavo bez obtekania, aj keď je nastavená voľba náhľad. Užitočné pre tabuľky.

Ak chcete ukončiť obtekanie obrázka (preskočiť až pod obrázok), môžete použiť šabónu Clear, resp. jej skrátený tvar:

{{-}}

V prípade potreby jemnejšej kontroly (ukončenie zľava; sprava; z oboch strán) možno použiť HTML kód:

<br clear="left" /> ; <br clear="right" /> ; <br clear="all" />
Umiestnenie zvisle
upraviť

Tieto voľby sa používajú na malé obrázky v texte na určenie ich polohy voči okolitému textu. (Uplatňujú sa len pri obrázkoch bez uvedeného typu a vodorovného umiestnenia, ktoré spôsobuje obtekanie textu alebo "preskočenie" obrázka).

baseline
Zarovná spodok obrázka so základnou čiarou riadku (na ktorej "sedia" písmená).
middle
Zarovná zvislý stred obrázku so stredom riadka (malého písmena x). Toto je predvolené, ak sa neuvedie nič.
sub
Zarovná spodok obrázka so spodkom dolného indexu.
super
Zarovná spodok obrázku so spodkom horného indexu.
text-top
Zarovná vrch obrázka s vrchom textu. Môže to byť vyššie ako veľké písmená, pretože tie môžu mať aj dĺžne či mäkčene.
text-bottom
Zarovná spodok obrázka so spodkom textu. Je to obyčajne nižšie ako ako základná čiara, pretože písmená j a y presahujú pod ňu.
top
Zarovná vrch obrázka s vrchom riadku. Môže to byť vyššie ako vrch textu, pretože riadky textu majú okolo seba malé medzery
bottom
Zarovná spodok obrázka so spodkom riadku. Je to zvyčajne nižšie ako spodok textu, pretože riadky textu majú okolo malé medzery.
Rozmery
upraviť
<šírka>x<výška>bod alebo <šírka>x<výška>px
Nastaví rozmery obrázka v náhľade v obrazových bodoch (pixeloch). Zachováva pomer strán. Veľkosť je zmenená tak, aby sa oba rozmery čo najtesnejšie vošli do zadaných čísiel. Nemusia sa udávať oba rozmery, tj. šírku alebo výšku možno vynechať – to, ktorý rozmer je vynechaný, sa dá určiť pomocou symbolu x. (Ak sa použije len 1 rozmer a nepoužije písmeno x, rozmer sa berie ako šírka – no odporúča sa symbol uvádzať, pretože tak je jasnejšie pre iných editorov, ktorý rozmer ste vynechali.) Neodporúča sa pri bežných náhľadoch, pretože si používatelia môžu predvoliť vlastnú veľkosť náhľadov a takto im ju nasilu nanútite. Vhodné je to do obrázkových galérií či tabuliek, kde sú potrebné rovnaké rozmery.
upright=<násobok> alebo upright
Zmení predvolenú šírku náhľadu násobok-krát (so zaokrúhlením na desiatky). Ak nie je uvedené žiadne číslo, použije sa 0.75. Občas vhodné pre obrázky, ktoré sú vysoké a úzke (násobok < 1) alebo široké a nízke (násobok > 1).
link=<stránka> alebo link
Obrázok bežne smeruje na popisnú stránku obrázka. Použitím tejto voľby môžete zmeniť jeho linku na inú. (Ak stránku neuvediete, obrázok bude bez linky.) Pozor! Nesmiete to robiť ani s obrázkami so slobodnou licenciou, ak zároveň nezabezpečíte pri obrázku údaje, ktoré daná licencia vyžaduje – zvyčajne je to meno autora a názov licencie. Bez takéhoto popisu to môžte urobiť len s obrázkom, ktorý bol uvoľnený pod tzv. public domain, CC0 alebo ich ekvivalentami.

Niektoré voľby je možné navzájom kombinovať. V tomto prípade sa rôzne voľby oddeľujú zvislou čiarou, napr.

[[Súbor:Wiki.png|vpravo|50x50bod|popis]]

Príklady

upraviť
 • [[Súbor:Wiki.png|alt=slovenské logo Wikipédie|popis]]
 • [[Súbor:Wiki.png|náhľad|alt=slovenské logo Wikipédie|popis]]
 • [[Súbor:Wiki.png|vľavo|alt=slovenské logo Wikipédie|popis]]
 • [[Súbor:Wiki.png|vpravo|120xpx|alt=slovenské logo Wikipédie|popis]]
 • [[Súbor:Wiki.png|žiadny|x150bod|alt=slovenské logo Wikipédie|popis]]

Možné konflikty

upraviť

Pri nahrávaní

upraviť

Pri nahrávaní na Commons sa môže stať, že súbor s rovnakým názvom už existuje. V tom prípade vyplňte pole „Názov cieľového súboru:“ a obrázok sa nahrá pod novým cieľovým názvom.

V prípade, že by ste názov ponechali, pôvodný obrázok by sa nahradil Vaším. Aj ak sa to stane, je možné vrátiť ktorúkoľvek staršiu verziu kliknutím na „obnov“ na popisnej stránke obrázka v histórii nahrávaní.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť

WHATWG.org: HTML Living Standard: 4.8.1.1 Requirements for providing text to act as an alternative for images