Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Článok zaradíš do kategórie tak, že do článku uvedieš [[Kategória:Názov kategórie]]. Ak takáto kategória neexistuje, zobrazí sa dolu červeným písmom rovnako ako pre neexistujúci článok. Môžeš ju vytvoriť tým, že na ňu klikneš.

Podkategóriu zaradíš do kategórie tak, že na stránke podkategórie uvedieš [[Kategória:Názov kategórie]], kde Názov kategórie je kategória, do ktorej ju chceš zaradiť.

Články by mali byť zaradené vo vhodnej podkategórii, ale systém kategórií by nemal byť príliš zložitý, aby nebol neprehľadný. Pri výbere kategórií pre nový článok je vhodné sa inšpirovať kategorizáciou existujúcich tematicky príbuzných článkov.

Radiaci kľúč

upraviť

Aby sa osobnosti v kategóriách radili korektne podľa priezviska, je potrebné do článku osobnosti pridať informáciu v tvare {{DEFAULTSORT:priezvisko, meno}}, napr. {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}} (pozn. pozor, nie je to šablóna ale kľúčové slovo).

Pri editácii zdrojového kódu sa vkladá na samostatný riadok bezprostredne pred kategórie, napr:

{{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}}
[[Kategória:Nemeckí fyzici]]
[[Kategória:Švajčiarski fyzici]]
[[Kategória:Fyzici USA]]

Pri editácii vizuálnym editorom je v dialógovom okne Kategórie, dostupnom z rozbaľovacieho menu cez tlačidlo s troma čiarkami vpravo na lište, položka Triediť túto stránku implicitne ako. Tam je pri biografiách potrebné zadať meno dotyčného v tvare priezvisko, meno.

Pozri aj

upraviť