Wikipédia:Ako napísať výborný článok

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj
Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Predpokladajme, že chcete napísať dobrý alebo dokonca najlepší článok, ktorý si zaslúži byť zaznamenaný v zozname Najlepších článkov. Na tejto stránke sa dočítate, na čo by ste pri písaní nemali zabudnúť.

Prieskum

upraviť

Keď ste si vybrali tému, použite vyhľadávanie vo Wikipédii na nájdenie podobného materiálu, ktorý už máme. Takýmto spôsobom sa zorientujete v prostredí a neskôr budete môcť vytvoriť dobré odkazy na relevantné články.

Môžete si myslieť, že viete dosť o danej téme, ale je možné, že iní vedia viac. Hľadajte vo Wikipédiách v iných jazykoch, na Everything2, pozrite sa na prvých pár výsledkov v hľadaní pomocou Google a prečítajte si relevantné články z encyklopédií ako http://www.encyclopedia.com (zdarma), http://reference.allrefer.com/ (zdarma) alebo http://www.eb.com (zdarma vo väčšine knižníc).

Nezdráhajte sa návštevy dobrých akademických, alebo verejných knižníc na získanie prehľadu štandardných referencií. Vo všeobecnosti sa odporúča odkazovať a citovať najlepšie a najspoľahlivejšie referencie, ktoré boli na danú tému napísané. Môžu to byť knihy alebo revidované novinové články. Google Scholar je vynikajúci zdroj na hľadanie online článkov, ktoré sú zadarmo. Iba tým, že bude citovať najlepšie zdroje z odboru môže Wikipédia získať dobré meno u kritikov. Viac na túto tému je na stránke Wikipédia:Overiteľnosť.

Ak vytvárate nový článok, (pozri Vytvorenie novej stránky), existuje pár konvencií pre názvoslovie, ktoré by ste mali dodržať.

Písanie

upraviť

Začnite článok stručným uvádzajúcim odstavcom zmieňujúcim najpodstatnejšie body. Po prečítaní tohto odseku čitateľ musí byť schopný získať dobrý prehľad o článku.

Následne vhodne začnite článok. Pozrite si pomoc pri úpravách, kde sa dozviete, aký formát používame na tvorbu odkazov, zvýrazňovanie textu, zoznamy, nadpisy, atď. Uistite sa, že odkazujete na relevantné články Wikipédie. Nemôžete jednoducho vystrihnúť a skopírovať z externého zdroja zmieneného vyššie. Podrobnejšie v článku Autorské práva (Copyright).

Často je dobrá myšlienka oddeliť hlavné sekcie vášho článku pomocou nadpisov. Pre väčšinu tém je tiež vhodná sekcia história podčiarkujúca ako sa v priebehu času menil názor na daný koncept.

Ak majú rôzni ľudia rôzne názory na danú tému, charakterizujte danú diskusiu pomocou neutrálneho stanoviska.

Skúste udržať gramatické chyby pod kontrolou. Wikipédia ešte neobsahuje kontrolu pravopisu, ale môžete napísať a skontrolovať pravopis v textovom editore (ktorý je oveľa pohodlnejší ako čisté textové pole Wikipédie) a potom text vložiť do spomínaného textového poľa.

Na záver môžete uviesť zoznam referencií, ktoré ste použili a externé odkazy na danú tému (okrem prípadu, kedy je daný článok najlepšie pokrytie danej témy na internete, čo je vždy cieľom).

Hotový text článku vhodným spôsobom doplňte relevantnými obrázkami alebo grafikou. Tony obrázkov nechránených autorskými právami sú uvedené na anglickom zozname zoznam obrázkov z verejných zdrojov (en). Prosíme, neodkazujte na obrázky na iných serveroch, radšej použite možnosť nahrania.

Jednou z možností ako dostať dobrý článok, je prehnať ho tam a späť medzi niekoľkými Wikipediánmi. Na zjemnenie témy použite stránky na diskusiu, vypýtajte si potvrdenie, zaznačte tam vaše pochybnosti; zvyčajne je zaujímavé objaviť, že si neskôr iní prispievatelia, možno z opačnej strany planéty, pozrú vaše zdroje a navrhnú iné interpretácie. Kompozícia spoločne odsúhlasených interpretácií je najdôležitejšia časť seriózneho článku Wikipédie.

Udržte článok v medziach encyklopedického štýlu, pridajte etymológiu a pôvod (ak sú dostupné), navrhnite analógie a eventuálne porovnania. Buďte objektívni: vyhnite sa subjektívnym komentárom (alebo ich obráťte na všeobecné vyhlásenia, ak sú súhlasné), nepoužívajte osobné formulácie ("Zistil som, že...").

Neopomínajte sekcie "Externé odkazy" a "Referencie". Najužitočnejší a najpresnejší materiál, ktorý ste našli pomocou Google počas vášho výskumu, môže tiež slúžiť ako dobré odkazy pre vašich čitateľov. Štandardnú prácu, ktorá bola na danú tému publikovaná, zmieňujte znova a znova v spojení s vaším článkom. Uveďte ho spolu s autorom a dátumom publikovania. Ešte lepšie bude, ak si takúto prácu prečítate a skontrolujete správnosť údajov vo vašom článku.

Neskoršie úpravy

upraviť

Na Wikipédii je tendencia, že články sa časom stanú nesúvislé. Práve tým ako redaktori prichádzajú a odchádzajú, niektorí prispievajú vetami či kapitolami, iní ich orezávajú. To môže viesť k redundancii alebo nezmyselným formuláciám. Ak aj neprispievate do nových článkov, je vždy užitočné preusporiadavať, preformulovávať, zhusťovať a vo všeobecnosti zlepšovať čitateľnosť článkov Wikipédie. Je to obzvlášť užitočné pri článkoch, ktoré sú dlhé a nerozdelené do kapitol.