Wikipédia:Autorské práva

Copyright symbol sa používa na označenie obsahu, ktorý je chránený autorským právom.

Licencia, ktorú používa Wikipédia umožňuje slobodný prístup k nášmu obsahu v rovnakom zmysle ako je licencovaný slobodný softvér. Tento princíp je známy ako copyleft. Takže obsah Wikipédie môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia zabezpečuje rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov použitého článku Wikipédie (priamy link späť na článok uspokojuje našu požiadavku na uvedenie autora). Týmto spôsobom zostanú články Wikipédie navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení zväčša slúžiacich na zabezpečenie týchto slobôd.

Na splnenie horeuvedených cieľov, je text obsiahnutý vo Wikipédii licencovaný ako GNU Free Documentation License (GFDL). Text licencie nájdete na http://www.gnu.org/licenses/fdl.html#TOC1 (po anglicky). Úradný preklad tejto licencie je uvedený na Wikipédia:GNU Free Documentation License. Preklady do iného jazyka sú podľa Free Software Foundation, tvorcu licencie, len informatívne a nemôžu slúžiť ako právny podklad.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Content on Wikipedia is covered by disclaimers.

Informatívny preklad:

Povoľuje sa kopírovanie, distribúcia a/alebo modifikácia tohto dokumentu za podmienok stanovených GNU Free Documentation License, verzie 1.2 alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie publikovanej Free Software Foundation; bez Invariantných častí, bez textov na prednej strane a na zadnej strane obalu/obálky.
Kópia tejto licencie je zahrnutá v sekcii nazvanej „GNU Free Documentation License“.
Obsah Wikipédie je krytý vyhlásením Vylúčenie zodpovednosti.

Originálny text GFDL je jediný právne záväzný dokument; čo nasleduje, je naša interpretácia GFDL: práva a povinnosti používateľov a prispievateľov.

Pozri aj

upraviť