Pomoc:Vyhľadávanie

Na tejto stránke môžete získať informácie, ako hľadať a nájsť informácie na Wikipédii.

Abecedný zoznam všetkých stránok upraviť

Zoznam všetkých stránok v hlavnom mennom priestore sa nachádza na stránke Špeciálne:Allpages. Týmto zoznamom môžete začať listovať pri stránkach, ktoré začínajú príslušným písmenom:

! A Á B C Č D Ď E É F G H Ch I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Poznámka: Aktuálná verzia programu MediaWiki zatiaľ nevie správne abecedne zoraďovať slovenské písmená, preto všetky písmená s diakritikou sú v skutočnosti zaradené až na konci zoznamu (to isté platí aj inde vo Wikipédii).

Tlačidlo Vykonať upraviť

Ak viete názov článku, ktorý hľadáte (napr. Isaac Newton), môžete ho zadať do rámčeku Hľadať a kliknúť na tlačidlo Vykonať. Toto tlačidlo vás presunie na stránku s príslušným názvom. Ak neexistuje stránka s presne takým názvom (vrátane presne zhody veľkých/malých písmen), pokusí sa nájsť stránku s názvom písaným malými písmenami (Isaac newton), s prvým písmenom každého slova veľkým (Isaac Newton), alebo so všetkými písmenami veľkými (ISAAC NEWTON). Ak ani vtedy žiadnu stránku s takými názvami nenájde, pokúsi sa uskutočniť fulltextové hľadanie ako v prípade tlačidla Hľadať (pozri nižšie).

Toto tlačidlo je pre prechod na článok so známym názvom ideálny nástroj, navyše (keďže veľmi nezaťažuje systém) by malo fungovať aj vo chvíľach, keď je pre veľké zaťaženie servera fulltextové vyhľadávanie vypnuté.

Tip pre pokročilých: Ak viete celkom presný názov (vrátane všetkých malých/veľkých písmen a interpunkcie), môžete tiež zadať názov článku priamo do adresného riadku vašeho prehliadača, napr. //sk.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton (toto ale takisto môže robiť problém pri názvoch s diakritikou!).

Tlačidlo Hľadať upraviť

Ak názov článku nepoznáte, viete iba, že hľadáte nejaký článok, v ktorom sa píše o modrej ustrici, zadajte hľadaná slová do rámčeka Hľadať a kliknite na tlačidlo Hľadať. Toto fulltextové hľadanie nájde všetky články, v ktorých texte sa tieto dve slová vyskytujú.

Tip: Po zadaní hľadaného výrazu stačí vo väčšine prehliadačov stlačiť Enter.

Tipy na úspešné hľadanie upraviť

  • Vyhýbajte sa krátkym slovám. Veľmi krátke slová sú pri hľadaní ignorované, vaše hľadané výrazy by mali byť najmenej trojpísmenové. (Ignorované sú tiež niektoré veľmi časté anglické slová ako napr. the, ale to v slovenskom texte zvyčajne nehrá úlohu.)
  • Hľadanie neberie ohľad na veľkosť písmen. Hľadanie slov fortran, Fortran aj FORTRAN vrátí rovnaké výsledky.
  • Hľadanie berie ohľad na diakritiku. Ak chcete vyhľadávať bez diakritiky, použite externý vyhľadávač Google, viac v kapitole #Externé vyhľadávače.
  • Pokročilé vyhľadávanie: Pri hľadaní môžete kombinovať hľadané termíny pomocou kľúčových slov and, or, not a pomocou zátvoriek. Ak tieto slová nepoužijete, nájdu sa stránky, ktoré obsahujú všetky hľadané termíny (tzn. implicitná kombinácia je and). Pomocou kľúčového slova or si môžete vyžiadať stránky, ktoré obsahujú aspoň jeden zo zadaných termínov, pomocou slova not môžete vylúčiť stránky, ktoré obsahujú zadané slovo. Napr. výraz (president or prezident) and not Masaryk nájde stránky, na ktorých sa vyskytujú slová prezident alebo president a nevyskytuje sa tam slovo Masaryk.
  • Hľadanie viacslovného spojenia: Hľadanú frázu stačí uzavrieť do úvodzoviek.

Obmedzenia fulltextového hľadania upraviť

  • Skloňovanie: Pri vyhľadávaní sú slová hľadané presne tak, ako boli zadané, tzn. slovo v inom páde, čísle a pod. nebude nájdené. Môžete to ošetriť napr. pomocou modrá or modré.
  • Regulárne výrazy: Vo vyhľadávaní nemožno používať regulárne výrazy alebo zástupné znaky ako ? alebo *. (Ak neviete, čo to znamená, nemusíte sa tým zaoberať.) Jedinou možnosťou náhrady sú už spomenuté rozširujúce operátory and, or a not.
  • Oneskorenie indexu: Index fulltextového vyhľadávania nie je z výkonnostných dôvodov aktualizovaný okamžite, zmeny novšie ako jeden deň tak pravdepodobne nebudú nájdené.
  • Nefunkčnosť vyhľadávania: Ak servery Wikipédie vykazujú vysokú záťaž, je fulltextové vyhľadávanie dočasne vypnuté, lebo je veľmi náročné na výpočtový výkon. V takom prípade môžete skúsiť použiť tlačidlo Vykonať, alebo nejaký internetový vyhľadávač (pozri ďalej).

Nastavenie vyhľadávania upraviť

Niektoré parametre vyhľadávania si registrovaní používatelia (redaktori) môžu upraviť vo svojom používateľskom nastavení, v časti Vyhľadávanie.

Externé vyhľadávače upraviť

Články vo Wikipédii môžete hľadať aj pomocou bežných internetových vyhľadávačov. Napr. vyhľadávač Google umožňuje obmedziť hľadanie na konkrétnu doménu pomocou syntaxe site:doména. Napr. príkaz "Isaac Newton" site:sk.wikipedia.org nájde všetky stránky na sk.wikipedia.org, ktoré obsahujú frázu Isaac Newton. Takýmto spôsobom možno vyhľadávať na wiki aj bez diakritiky, pretože Google diakritiku štandardne ignoruje (t.j. nájde slová s diakritikou aj bez).

Externé vyhľadávače sú užitočné najmä v situácii, keď je pre vysoké zaťaženie serverov fulltextové vyhľadávanie na Wikipédii vypnuté. Ich malou nevýhodou je fakt, že nevedia vyhľadávať v najnovších článkoch a nových úpravách, pretože svoj index aktualizujú iba raz za čas. Články staršie ako jeden mesiac by však mali nájsť bez problémov.

V redaktorskej stránke je možné použiť šablónu {{Hľadať}}.

Vyhľadávač vo Wikipédii a externých zdrojoch
http://talbot.fossilgroup.net/wiki/wikisearch.php