Regulárny výraz (skrátene aj regexp alebo regex) je textový reťazec, ktorý opisuje alebo pasuje na množinu reťazcov, na základe určitých syntaktických pravidiel. Regulárne výrazy sú používané v mnohých textových editoroch a utilitách na hľadanie a manipuláciu s textom podľa určitých vzorov. Mnoho programovacích jazykov podporuje regulárne výrazy na prácu s reťazcami. Napríklad Perl a Tcl majú zabudovanú silnú podporu pre regulárne výrazy priamo v svojej syntaxi. Množstvo utilít (vrátane editora sed a filtra grep) poskytovaných distribúciami Unixu patrilo medzi prvé, ktoré spopularizovali koncept regulárnych výrazov.

PoužitieUpraviť

Keď hľadáme nejaké slovo ale nepoznáme jeho presné znenie. Jednoduchý príklad:

Hľadáme slovo Bill ale nevieme či má 2 l alebo 2 i. Regulárny výraz v takom prípade je: Bii?ll?. Tento výraz nájde Bill, Biil, Bil a Biill. Znamienko ? znamená "prave jeden výskyt alebo ziaden".