Textový editor

softvér určený na vytváranie a úpravu textových dokumentov

Textový editor je softvér určený na vytváranie a úpravu textových dokumentov. Na rozdiel od textových procesorov, s ktorými sa často mylne zamieňajú, im chýba schopnosť meniť vzhľad dokumentu. Nie sú totiž orientované na DTP, ani ako WYSIWYG editory pre WWW, používajú sa ale napríklad ako súčasti vývojových prostredí programátorov.

Textový editor Emacs

Ako príklad aplikácie môžu slúžiť:

Iné projekty

upraviť