Textový procesor

Textový procesor je softvér, ktorý dokáže spracovať text podľa požiadaviek používateľa, vrátane formátovania, najčastejšie pre potreby DTP, pre ktoré sa používajú procesory typu WYSIWYG.

Textový procesor OpenOffice.org Writer

Často sa pomenovanie „textový procesor“ pletie s „textovým editorom“, ktorý však okrem editovania textu neposkytuje možnosť formátovania jeho vzhľadu. Medzi takéto procesory sa radia Microsoft Word z kancelárskeho balíka Microsoft Office alebo Writer z balíka OpenOffice.