Knižnica (programovanie)

Knižnica (angl. library) je v informatike označenie pre súbor funkcií a procedúr (v objektovom programovaní aj objektov, dátových typov a zdrojov), ktorý môže byť zdieľaný viacerými počítačovými programami. Knižnica uľahčuje programátorovi tvorbu zdrojového kódu tým, že umožňuje použiť už vytvorený kód aj v iných programoch. Knižnica navonok poskytuje svoje služby pomocou API (aplikačné rozhranie), čo je zbierka zvonka prístupných funkcii knižnice s popisom ich činnosti a spôsobom ich volania (odovzdávanými parametrami a návratovými hodnotami). Knižnice možno rozdeliť podľa väzby na program, ktorý ich používa, na statické a dynamické (DLL). Z hľadiska práce s kódom knižnice v operačnej pamäti ich delíme na zdieľané a nezdieľané.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Knihovna (programování) na českej Wikipédii.